Toxicologie in opmars

augustus 2012

Door de steeds toenemende veiligheidsvereisten voor chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen, … is de maatschappelijke behoefte aan toxicologische expertise in de laatste jaren sterk toegenomen.

Ook door de komst van REACH en CLP kent dit vakgebied een enorme groei. Dit heeft niet alleen geleid tot het verzamelen van meer gegevens over de toxische eigenschappen van stoffen, maar uit zich ook in nieuwe benaderingen van de aanpak van toxicologisch onderzoek en nieuwe concepten inzake extrapolatiemodellen en normeringsprincipes. Volgens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk is de werkgever verantwoordelijk voor de risicobeheersing. Dit omvat onder andere het opstellen van een inventaris van gevaarlijke stoffen, het analyseren en evalueren van risico´s, zoeken naar mogelijke alternatieven, het organiseren en uitvoeren van metingen, … Vanzelfsprekend is het begrip van de diverse domeinen binnen de tak toxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie in dit kader onontbeerlijk.
Amelior staat u graag bij in deze opdracht en voorziet in het najaar daarom een nieuwe opleiding: “Basisprincipes toxicologie”
In deze opleiding raakt u vertrouwd met de algemene beginselen van de menselijke toxicologie: begrippen en terminologie, de verschillende manieren waarop het lichaam aan polluenten blootgesteld kan worden, kwantificatie van effecten van toxische stoffen, ... Verder krijgt u inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico´s van stoffen toegelicht. Ook de informatiebronnen/kanalen van toxicologische informatie en databanken komen aan bod, zodat u weet waar de juiste informatie te vinden is. Ook de algemene principes die van toepassing zijn bij het uitvoeren van toxiciteitstesten en van risico-inschattingen en de daaruit volgende normstelling komen aan bod.

De nieuwe opleiding Basisprincipes in de toxicologie biedt een antwoord op de vraag naar kennis.
Heeft u nog vragen? Contacteer Herlinde Beerens: hb@amelior.be of 056 24 16 07.

Dr. Herlinde Beerens studeerde scheikunde en behaalde daarna een doctoraat in de scheikunde aan de Universiteit Gent. Ze was gedurende 5 jaar werkzaam bij het Centrum voor Externe Veiligheid en vuurwerk (RIVM, Bilthoven (NL)) als wetenschappelijk adviseur externe veiligheid. Sinds juli 2007 is ze manager vormings- en opleidingsprogramma's bij Amelior en verantwoordelijk voor de opleidingen in de domeinen Veiligheid en Milieu.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.