Toxicologie in opmars

augustus 2012

Door de steeds toenemende veiligheidsvereisten voor chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen, … is de maatschappelijke behoefte aan toxicologische expertise in de laatste jaren sterk toegenomen.

Ook door de komst van REACH en CLP kent dit vakgebied een enorme groei. Dit heeft niet alleen geleid tot het verzamelen van meer gegevens over de toxische eigenschappen van stoffen, maar uit zich ook in nieuwe benaderingen van de aanpak van toxicologisch onderzoek en nieuwe concepten inzake extrapolatiemodellen en normeringsprincipes. Volgens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk is de werkgever verantwoordelijk voor de risicobeheersing. Dit omvat onder andere het opstellen van een inventaris van gevaarlijke stoffen, het analyseren en evalueren van risico´s, zoeken naar mogelijke alternatieven, het organiseren en uitvoeren van metingen, … Vanzelfsprekend is het begrip van de diverse domeinen binnen de tak toxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie in dit kader onontbeerlijk.
Amelior staat u graag bij in deze opdracht en voorziet in het najaar daarom een nieuwe opleiding: “Basisprincipes toxicologie”
In deze opleiding raakt u vertrouwd met de algemene beginselen van de menselijke toxicologie: begrippen en terminologie, de verschillende manieren waarop het lichaam aan polluenten blootgesteld kan worden, kwantificatie van effecten van toxische stoffen, ... Verder krijgt u inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico´s van stoffen toegelicht. Ook de informatiebronnen/kanalen van toxicologische informatie en databanken komen aan bod, zodat u weet waar de juiste informatie te vinden is. Ook de algemene principes die van toepassing zijn bij het uitvoeren van toxiciteitstesten en van risico-inschattingen en de daaruit volgende normstelling komen aan bod.

De nieuwe opleiding Basisprincipes in de toxicologie biedt een antwoord op de vraag naar kennis.
Heeft u nog vragen? Contacteer Herlinde Beerens: hb@amelior.be of 056 24 16 07.

 Dr. Herlinde Beerens studeerde scheikunde en behaalde daarna een doctoraat in de scheikunde aan de Universiteit Gent. Ze was gedurende 5 jaar werkzaam bij het Centrum voor Externe Veiligheid en vuurwerk (RIVM, Bilthoven (NL)) als wetenschappelijk adviseur externe veiligheid. Sinds juli 2007 is ze manager vormings- en opleidingsprogramma's bij Amelior en verantwoordelijk voor de opleidingen in de domeinen Veiligheid en Milieu.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...