Amelior blog betreffende Managementsystemen

Artikel

Internationale norm aanpak psychosociale risico’s op het werk

ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines’ is onlangs als draft gepubliceerd.   

31/08/2020 - Uyttenhove Thierry
Artikel

Het ISO technisch comité TC 283 zit niet stil!

Algemene beste praktijken vanuit ISO met betrekking tot Veiligheid, gezondheid, welzijn op het werk  - een stand van zaken.

27/08/2020 - Uyttenhove Thierry
Artikel

10 maanden ISO 45001 – waar staan we nu?

In maart 2018 werd door de International Organization for Standardization (ISO) voor het eerst een standaard voor managementsystemen voor welzijn op het werk gepubliceerd: ISO 45001. Heel wat organisaties zijn aan de slag met de implementatie van ISO 45001. Sedert de publicatie maakt de technische commissie (ISO/TC 283) werk van heel wat aanvullende documentatie die de komende maanden en jaren zal gepubliceerd worden.  

04/01/2019 - Uyttenhove Thierry