10 maanden ISO 45001 – waar staan we nu?

januari 2019

ISO 45001

In maart 2018 werd door de International Organization for Standardization (ISO) voor het eerst een standaard voor managementsystemen voor welzijn op het werk gepubliceerd: ISO 45001.

Heel wat organisaties zijn aan de slag met de implementatie van ISO 45001.

Sedert de publicatie maakt de technische commissie (ISO/TC 283) werk van heel wat aanvullende documentatie die de komende maanden en jaren zal gepubliceerd worden.

 

Grote belangstelling voor ISO 45001

Waarom is er zo een grote belangstelling voor deze nieuwe standaard? Het biedt een kader om risico’s voor het welzijn op het werk te beheren maar tevens ook om opportuniteiten aan te pakken

en stelt zo een organisatie in staat om haar prestaties inzake veiligheid en gezondheid stelselmatig te verbeteren.

Het implementeren van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem is een strategische en operationele beslissing voor een organisatie.

 

Onder meer Clarebout Potatoes is gestart met de implementatie van ISO 45001. Amelior consultant Thierry Uyttenhove begeleidt de Clarebout Potatoes bij het behalen van deze norm en weet dus heel goed welke factoren een belangrijke rol spelen. 

Een succesvolle implementatie is afhankelijk van enkele essentiële factoren. Hoe u deze positief kunt beïnvloeden, leest u hieronder.

 

 

1. Factor Leiderschap: betrokkenheid en participatie op alle niveaus en in alle functies van de organisatie


 • Stel een stuurgroep samen.

Met álle leden van het hoogste management van de organisatie. Elk van hen is de sponsor van een deelproject. Als sponsor én “accountable” scherpen ze hun leiderschap in veiligheid aan door een actievere rol op te nemen waarbij de sponsor zijn/haar projectleider in de daad bijstaat.

 

 • Organiseer een of meerdere workshops met het senior management.

Informeer en duid de leerdoelen die uit de contextanalyse naar voor komen.

 

 • Projectleiders stellen teams uit alle niveaus samen.

Elk team werkt rond een of meerdere deelaspecten. Hun opdracht is gericht op de stapsgewijze integratie van Veiligheid en Gezondheid in een of meerdere specifieke bedrijfsprocessen. De teams zijn samengesteld uit alle niveaus. Vanuit specifieke werkgroepen of focusgroepen moeten, rekening houdende met de maturiteit van de veiligheidscultuur, zowel lijnmanagers als de gemotiveerde operationele medewerkers betrokken worden. Train, begeleidt, coach en ondersteun deze veiligheidsambassadeurs. Let op om er ook niet te veel personen te snel in te veel teams te betrekken. De eenvoud om een managementsysteem te implementeren is recht evenredit met het leervermogen van de organisatie.


2. Factor Communicatie: wat, wanneer, wie en hoe.


 • Breng bestaande communicatiekanalen in kaart (website, intranet, VG-corner, nieuwbrief, safety flash, Safety event, …) en gebruik deze vaak en consequent. Waar nodig werk aan extra kanalen. Overweeg hierbij eveneens het gebruik van de sociale media.

 •  Communiceer doordacht, zowel bottom-up als top-down. Denk na of alle belanghebbenden, performant de boodschap ontvangen en feedback kunnen geven en krijgen. Zorg ervoor dat je als ontvanger steeds feedback geeft.

 

 • Tone of voice

Gebruik de taal van de doelgroep, werk visueel, to-the-point en professioneel. Stuur frequent positieve berichten: initiatieven die bijdragen en lessons learned; actief uitgewerkt na een incident.

 

 • Communicatievaardigheden en -stijl.

Niet enkel de tools maar vooral de communicatievaardigheden vragen je aandacht.

 

 • Koppel aan bedrijfswaarden

Vertaal de bedrijfswaarden naar gedragsregels voor veilig en gezond werken. Doe dit participatief. De oefening is even belangrijk als het resultaat.


3. Factor Compatibiliteit


Zorg voor een Veiligheids- & Gezondheidsbeleid dat compatibel is met de algehele strategische doelstellingen en richting van de organisatie. Zo wordt een VG-beleid gemakkelijker geïntegreerd.


4. Factor Doelstellingen.


 • Definieer, communiceer en ontvouw vanuit het VG-beleid krachtige doelstellingen

Vertaal deze in goed beheerde verbeterprojecten. Kwaliteit voor kwantiteit. Kies liever voor minder verbeterprojecten maar voor goed uitgerolde projecten. Enkel zo vermijd je dat er overal een beetje gedaan wordt, geen evaluaties meer zijn en al helemaal geen tijd om bij te sturen.

 

 • Volharden ! Zorg voor middelen en vier successen door reeds in het implementatietraject de ambassadeurs te waarderen.

5. Factor Informatie en Coaching.


 • Veiligheid & gezondheid is van en voor iedereen. Zorg voor ruime middelen (dus ook engagement van management) om alle belanghebbenden te informeren, te trainen en naderhand te begeleiden en te coachen.

 • Remember: 6 C’s van Philip Crosby, nl. Comprehension, Commitment, Competence, Communication, Correction, ContinuanceEen traject voor implementatie van ISO 45001 zet heel wat, zo niet alle medewerkers in beweging.

En zoals met zoveel projecten is de manier waarop bepalend voor de duurzaamheid van.

 

 

Het ISO ISO/TC 283 zit niet stil en werkt volop aan diverse richtlijnen.

Zo is er een “Approved Work Item” ISO/AWI 45003. Occupational health and safety management - Psychological Health and Safety in the Workplace -- Guidelines

Meer hierover in een volgend artikel.


Wilt u hier meer over weten? De opleiding ‘ISO 45001’ geeft u een duidelijk zicht op de toegevoegde waarde van deze norm, over hoe u dit efficient kunt implementeren en talrijke lessen uit de praktijk.

ISO 45001, een 2-daagse opleiding

dinsdag 12 maart 2019, Melle
dinsdag 14 mei 2019, Sint-Niklaas

 

ISO 45001 intern auditor

13 juni in Sint Niklaas.  

 

Amelior kan u adviseren en begeleiden bij de invoering van een ISO 45001 managementsysteem.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.