Amelior blog betreffende Preventieadviseur - HSE Management

Nieuwe Europese verordening rond persoonlijke beschermingsmiddelen

In het Europees Publicatieblad van 31 maart 2016 werd de E.U.-verordening 2016/425 van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad gepubliceerd. Deze nieuwe verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking. Dit is in de praktijk op 21 april 2016.

14/04/2016 - De Witte Franky

Supervisors TE Connectivity waakzamer na basisopleiding veiligheid

Elk jaar volgen een drietal medewerkers van TE Connectivity een basisopleiding veiligheid bij Amelior. Met opmerkelijk resultaat, vindt preventieadviseur Dany Wille: “De supervisors begrijpen beter waarom bepaalde instructies er gekomen zijn. En ze lanceren vaker voorstellen om de veiligheid op de werkvloer op te krikken.”

06/04/2016 - Edelynck Frank

Het veiligheidsbeleid bij het OCMW Kortrijk / Zusters Augustinessen: een cultuur van gedecentraliseerde veiligheid

Veiligheid wordt bij OCMW Kortrijk/Zusters Augustinessen zeker niet vanuit een ivoren toren gestuurd. Door spreiding van de verantwoordelijkheid over de verschillende sites wordt het veiligheidsbewustzijn dichter bij de werkvloer gebracht.

30/11/2012 - Edelynck Frank

Beter begrijpen, getuigenis van TE Connectivity Oostkamp over de motivatie om supervisors een basisopleiding veiligheid te laten volgen.

“Supervisors die de opleiding Preventieadviseur niveau III hebben gevolgd begrijpen veel beter ons veiligheidssysteem. Het waarom van de instructies wordt duidelijk”, aldus Dany Wille, preventieadviseur van TE Connectivity.

30/11/2012 - Edelynck Frank

De preventieadviseur als Gemba-manager

Het toepassen van de aanpak van de Gemba-manager (management op de vloer) kan de preventieadviseur helpen bij het doeltreffend functioneren binnen een organisatie. Uiteraard moet hij voor dat Gemba-management over de nodige competenties beschikken.

07/12/2009 -

Wat als Staf het bedrijf verlaat?

Als sleutelfiguren het bedrijf verlaten kun je in de problemen komen. Amelior reikt een oplossing aan in de vorm van coaching, interim management & outsourcing voor KVM-managementfuncties.  

01/08/2005 - Amelior

IMOG : het voordeel van praktijkgerichte opleidingen

Tal van veiligheidsinitiatieven die bij het afvalverwerkingsbedrijf Imog worden genomen werden opgepikt tijdens de langlopende opleiding ‘Veiligheid niveau I' van Amelior.

01/05/2004 - Edelynck Frank