Cursiste Dorien Weytens over haar OHSAS Audit

maart 2018

Cursiste Dorien Weytens over haar OHSAS Audit

“Je moet het concept ‘veiligheid’ verkocht krijgen. Middelen zijn altijd beperkt, zelfs als een bedrijf het goed doet.”

Samen met mij pent Dorien Weytens, cursiste preventieadviseur niveau I bij Amelior, haar bevindingen even neer over haar opleiding en haar eerste opdracht ‘Het opstellen en presenteren van een veiligheidsaudit conform OHSAS 18001’. De OHSAS 18001-norm wordt binnenkort vervangen door de nieuwere ISO 45001. Hiervoor verwijzen we naar het artikel ‘Binnenkort publicatie van de ISO 45001’.   

Dorien Weytens was reeds preventieadviseur niveau II en volgt nu voor haar huidige werkgever (IRIS Group), opleiding preventieadviseur niveau 1 bij Amelior. Door haar voorkennis en diploma preventieadviseur niveau II, kon Dorien meteen instappen bij de opleiding ‘Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau I’ zonder eerst nog de ‘multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisatiemodule tot preventieadviseur’ te volgen.

Hoe ben je bij ons terecht gekomen?

“Eigenlijk zijn er 2 redenen: enerzijds had ik vroeger nog bij Amelior kwaliteitsvolle opleidingen gevolgd o.a. voor de bijscholing van preventieadviseur, en anderzijds woon ik hier niet zo heel ver vandaan.”

Welke elementen vond je belangrijk in de opleiding?

"De praktische inbreng van de docenten en de opdrachten waarbij je heel wat praktijkervaring opdoet, vind ik een zeer groot voordeel van deze opleiding, niettegenstaande dat ik toch al heel wat praktijkervaring heb opgedaan tijdens mijn carrière rond veiligheid.

De theorie die je bijvoorbeeld leert tijdens de opleiding rond de OHSAS 18001 werd toegepast in de praktijk door daadwerkelijk een veiligheidsauditopdracht in het eigen bedrijf te gaan uitvoeren. Die combinatie van theorie met de toepassingen ervan in de praktijk vind ik een grote meerwaarde. Amelior hecht groot belang aan de bruikbaarheid van de opleiding voor het bedrijf door deze praktische opdrachten te gaan implementeren in de opleiding.

Dit om niet alleen maar een preventieadviseur op te leiden die maatregelen of adviezen formuleert, maar die ook al getriggerd wordt om mee te denken met het bedrijf en de economische realiteit van het bedrijf. Het valt mij ook altijd op dat veiligheid een heel negatieve bijklank heeft: "Veiligheid is altijd het laatste waaraan 'ze' denken", alsof het een synoniem is om zaken te gaan verbieden. M.a.w. je moet het concept ‘veiligheid’ verkocht krijgen. Middelen zijn altijd beperkt, zelfs als een bedrijf het goed doet.”

Wat heb je van de auditopdracht conform OHSAS 18001 geleerd?

“Tijdens de audit hebben we de informatieoverdracht rond veiligheid van IRIS Cleaning in Eke naar een onder aanneming (die deel uit maakt van IRIS Group) geanalyseerd. De conclusie van de audit was dat IRIS Group te fors heeft geïnvesteerd in procedures, waardoor we eigenlijk een teveel hebben aan procedures en de daarbij komende administratie druk dus te hoog ligt.
Zoals Thierry Uyttenhove (trainer bij Amelior in o.a. de opleiding preventieadviseur niveau I) het vaak mooi formuleert: 'Jullie zijn managers. Jullie dienen mee te denken met de organisatie en alles realistisch te maken/houden.'
Deze opdracht is uiteindelijk een goede aanzet geweest voor mij om mijn eindwerk rond de veiligheidsprocedures te laten gaan en deze te laten leven in het bedrijf i.p.v. enkel een administratieve druk te zijn. Mijn uiteindelijke doel is om het luik veiligheid volledig mee te nemen en te gaan integreren in de organisatie, zonder mensen zaken te gaan verbieden en zo alles rond veiligheid uit die negatieve perceptie te halen."