Hoe teken je een doeltreffend stressbeleid uit?

juni 2018

Hoe teken je een doeltreffend stressbeleid uit?

Begin oktober start bij Amelior de gloednieuwe opleiding Preventieadviseur Psychosociale Aspecten. Deelnemers mogen zich verwachten aan een leerrijke combinatie van theorie en praktijk. “Na afloop zal je in staat zijn om zelfstandig een psychosociaal welzijnsbeleid op poten te zetten”, vertelt hoofddocent Kathleen De Rycke, zelf al jarenlang aan de slag als Preventieadviseur Psychosociale Aspecten.

Start: 2 oktober 2018
Duur van de opleiding:
280 uren. De opleiding volgt de academische kalender en gaat (op enkele uitzonderingen na) door op dinsdag (9-17u), bij Amelior in Kortrijk.
Toelatingsvoorwaarden:
Cursisten moeten minstens de multidisciplinaire basisopleiding succesvol hebben afgerond en beschikken over een universitair diploma hoger onderwijs waarvan het curriculum een aanzienlijk deel psychologie en sociologie bevat.
Opleidingscoördinator: Kathleen De Rycke

Waarom deze nieuwe opleiding?

“Sinds 2014 zijn werkgevers verplicht om een analyse te maken van de psychosociale risico’s op de werkplek. Ook al is de wet hierover intussen enkele jaren oud, bij Amelior krijgen we er nog altijd veel vragen over binnen. We stellen vast dat veel organisaties niet goed weten hoe ze aan die risicoanalyse moeten beginnen en wat ze met de uiteindelijke resultaten kunnen doen. Vaak is het iets wat in het vakje van HR belandt, terwijl die niet altijd over de tijd of de kennis beschikt om die oefening tot een goed einde te brengen. We merken dat een deel van de werkgevers – zeker wanneer ze met hoge verzuim- en/of burn-outcijfers afrekenen – de aanpak wenst te professionaliseren, onder meer door een preventieadviseur psychosociale aspecten aan te stellen. Die specialisatiemodule kunnen preventieadviseurs tot op vandaag op slechts één plek in Vlaanderen volgen, wat gezien de groeiende vraag tot lange wachtlijsten leidt. Met dit nieuwe traject bieden we daar een antwoord op.”

Wat leren de deelnemers tijdens deze opleiding?

“Tijdens de eerste weken laten we de preventieadviseurs uitgebreid kennis maken met de Codex Welzijn op het Werk. We lichten de regels en de te volgen procedures rond psychosociaal welzijn toe en gaan dieper in op de praktische invulling ervan. Welke maatregelen mag je bijvoorbeeld nemen bij pesterijen tussen collega’s? Met welke voorwaarden moet je rekening houden als je een werknemer van afdeling wil veranderen? Aanvullend voorzien we een lessenreeks rond communicatievaardigheden, gespreks- en presentatietechnieken. Daarin leren de preventieadviseurs adviezen te formuleren – voor een groep en één-op-één –, situaties te analyseren en conflicten te ontmijnen. Uiteraard schenken we ook ruime aandacht aan het beleidsmatige. Hoe stel je een stressbeleid op? Waar moet je aan denken als je een rookstopprogramma invoert? De opleiding reikt het kader aan waarbinnen de preventieadviseurs vervolgens in hun eigen organisatie aan de slag kunnen gaan.”

Geef je alle lessen zelf?

“Nee, alles bij elkaar zijn er zo’n vijftien docenten bij de opleiding betrokken, allemaal specialisten binnen hun vakdomein. Er is ook een nauwe samenwerking met Howest, onze partner voor deze opleiding. Mij zullen de deelnemers sowieso het vaakst te zien krijgen. Ik zorg voor de rode draad en waak erover dat de docenten zoveel mogelijk naar de praktijk van de preventieadviseurs terugkoppelen.”

Wie ooit al een opleiding bij Amelior heeft gevolgd, weet dat de trainers altijd sterk naar de praktijk linken. Zal dat hier ook zo zijn?

“Zeker. Ik heb destijds zelf de opleiding preventieadviseur psychosociale aspecten gevolgd, heb meerdere jaren voor een externe preventiedienst gewerkt en vervul nu als consultant nog altijd opdrachten in die richting. Ik weet dus als geen ander waar organisaties van wakker liggen en op welke moeilijkheden ze stoten wanneer ze een psychosociaal welzijnsbeleid invoeren. De deelnemers mogen van mij veel praktijkcases verwachten, al zal ik net zo goed proberen om op de ervaringen van de deelnemers zelf in te pikken. Ze zijn dan nog geen preventieadviseurs psychosociale aspecten, ze staan wel met de voeten in de praktijk. Daar wil ik zoveel mogelijk gebruik van maken. Als het bijvoorbeeld over verzuimbeleid gaat, dan zal ik zeker naar hun ervaringen en ideeën rond preventie polsen. Welke maatregelen zouden zij nemen om het verzuimcijfer terug te dringen? En, waarom verwachten ze dat bepaalde ingrepen in hun eigen organisatie wel/niet zullen aanslaan? Uit ervaring weet ik dat cursisten veel uit die interactie oppikken. Vandaar trouwens dat we de groep niet groter dan twintig deelnemers willen maken.”

Hoe zullen jullie de cursisten beoordelen?

“Aan het einde van het traject leggen de cursisten een examen af en dienen ze een eindproef in. Verspreid over het hele jaar zullen we hen drie opdrachten meegeven. Zoals bij elke landlopende opleiding bij Amelior gaan we op zoek naar opdrachten die op hun dagelijks werk aansluiten. Aan de cursisten zullen we bijvoorbeeld vragen om een risicoanalyse te maken of een stressbeleid op te zetten. Daarop kunnen ze dan in hun eigen organisatie verder bouwen.”  

Op welke manier zal een gediplomeerde preventieadviseur psychosociale aspecten het verschil kunnen maken in zijn organisatie?

“Van cursisten die slagen, mag je verwachten dat ze zelfstandig een beleid rond psychosociale aspecten op poten kunnen zetten, pestklachten volgens de juiste procedure kunnen afhandelen en over de nodige bagage beschikken om leidinggevenden en andere medewerkers te adviseren, bijvoorbeeld in geval van agressie en ander ongewenst gedrag. Een preventieadviseur zal ook de bewustwording en de waakzaamheid in de organisatie aanwakkeren, onder meer door opleidingen voor de medewerkers te organiseren. Voor veel problematieken is het immers cruciaal dat collega’s signalen leren opvangen en onderling het gesprek durven aangaan. Bij stress bijvoorbeeld is dat zeker het geval. Een medewerker zal zich gesteund voelen en makkelijker de motivatie vinden om door te zetten.”

Maak eens de balans op. Heeft de wet van 2014 voor een ommekeer in het bedrijfsleven gezorgd?

“Als ik tijdens een training vraag wie al een psychosociale risicoanalyse heeft, dan zie ik lang niet alle vingers de lucht in gaan. Er is dus zeker nog werk aan de winkel. Toch vind ik dat het besef in veel bedrijven aan het groeien is. Veel werkgevers vragen me om verzuimgesprekken te helpen voeren, een evaluatieproces op te zetten of een stressbeleid uit te tekenen. Ook de houding van de overheid is aan het veranderen. Zo werd er vorig jaar ineens beslist om stresscoaches te verplichten in bedrijven met meer dan honderd medewerkers. Ook al heeft dat idee het uiteindelijk niet gehaald, het toont aan hoezeer de overheid op zoek is naar een manier om de wet minder vrijblijvend te maken. De grootste moeilijkheid is het subjectieve karakter van psychosociaal welzijn. Het valt niet in statistieken te gieten en dus is het ook moeilijk om richtlijnen te bedenken die overal en altijd van toepassing zijn.”

Interesse in de opleiding Preventieadviseur Psychosociale Aspecten? Schrijf je nu in of neem contact op met Greet Vanfleteren voor meer info: +32 (0)56 23 20 61

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...