Risico beheer vanuit diverse invalshoeken en breed bekeken.

juni 2013

Risicobeheer en kwaliteitsdenken gaan reeds lang samen. Quality Assurance is in wezen de discipline waar je op zoek gaat naar risico's in je producerende of dienstverlenende processen...

Risicobeheer en kwaliteitsdenken gaan reeds lang samen. Quality Assurance is in wezen de discipline waar je op zoek gaan naar risico's in je producerende of dienstverlenende processen, en waar je die risico's dan gaat vertalen naar een controle strategie, de basis voor de Quality Control maatregelen in de organisatie. De methodiek van HACCP in de voedingssector vat het mooi samen: Hazard Analysis => Critical Control Points. Initieel kijk je naar wat er fout kan lopen met het product, maar dat ga je al vrij snel doortrekken naar de vraag: wat kan er fout lopen bij de voortbrengende processen ? Bij productie van wat complexere producten zie je dan ook 2 varianten van eenzelfde methode opduiken: product FMEA en proces FMEA, waarbij FMEA staat voor Failure Mode Effects Analysis. De volgende stap die zich dan aandient is de organisatie zelf. Een organisatie is het samenspel van systemen en processen, waarin uiteraard zaken kunnen foutlopen met een bepaalde waarschijnlijkheid en een bepaalde impact. Zo bekeken wordt risico beheer een zeer brede discipline. Er zijn heel wat kritische processen, systemen en succes factoren in een organisatie waar we zelf steken kunnen laten vallen of waar we bedreigd kunnen worden door externe factoren, waardoor de gestelde doelstellingen niet gehaald worden.

Hieronder een (onvolledig) lijstje van aandachtsgebieden voor excellent ondernemen en voorbeelden van risico's die zich in die context kunnen voordoen. Risico's zijn in veel gevallen het spiegelbeeld van kritische succes factoren ( KSF) in het betreffende aandachtsgebied.

 

  Aandachtsgebied Typische risico's

(zonder iets te zeggen over hun waarschijnlijkheid en impact in een organisatie)

1.

Strategisch management

- Gebrek aan kennis over product, markt, klant

- Plannen zonder middelen

- Te traag reageren op veranderingen in de omgeving

- Te weinig rekening houden met relevante stakeholders

- Plannen niet gedragen door het middenkader

- Te weinig communicatie rond strategie en bijhorende acties

2.

Stakeholder management

- Onduidelijke contracten met belangrijke stakeholders (klanten, personeel, aandeelhouders, …)

- Te weinig kennis over de relevante wetgeving (bvb arbeidsreglementen)

- Gebrekkige communicatie naar kritische stakeholders toe

- Ethisch gedrag wordt niet als belangrijk ervaren

- Gebrek aan wederzijds respect en vertrouwen

- Niet openstaan voor nieuwe ideeën

- Gebrek aan een gemeenschappelijke visie op stakeholder management

3.

Relaties met de klanten

- Gebrek aan visie

- Ontbreken van een cultuur van klantgerichtheid

- stroeve CRM systemen

- slechte beveiliging van kritische gegevens over en van klanten

- medewerkers en directie zitten niet op dezelfde lijn wat klantgerichtheid betreft

- gebrek aan commerciële feeling bij de medewerkers

- slecht inzicht in het business model van de klant

4.

Competentiebeheer

- Ontbreken van objectieve gegevens

- Opleidingen die niet bijdragen tot het verwerven van kritische competenties

5.

Compliance & Audit

- Onvoldoende kennis van de relevante wetten en normen

- Onvoldoende competenties bij de auditoren / assessoren

- Audits niet gebaseerd op een goede onderliggende risicoanalyse

- Geen duidelijk beeld van de klant voor het audit systeem

- Geen gedeelde visie op de waarde van audit

- Geen duidelijkheid over de rol en positie van de interne auditor

6.

QHSE Management Systems

- Niet gedragen door de verschillende leidinggevende niveau 's binnen de organisatie

- Te bureaucratisch

- Te weinig flexibel, te rigide

- Ontkoppeld van de de-facto strategie van het bedrijf

- Niet getoetst aan de praktijk van de organisatie

- Te weinig gekoppeld aan doelstellingen en prioriteiten van de organisatie

7.

Project management

- Geen draagvlak binnen de organisatie om een project management cultuur te creëren en te ondersteunen

- Geen kennis en ervaring rond projectmatig denken en werken bij directie en leidinggevenden

- Project methodiek niet aangepast aan bestaande business processen

8.

Change management

- Geen betrokkenheid van de medewerkers

- Gebrekkige interne communicatie

- Te weinig dialoog

- Veranderingen worden niet objectief gemeten

- Verbeteringen verzanden, worden niet geborgd (geconsolideerd)

9.

Process management

- Te weinig kennis en ervaring rond systeem- en proces denken bij directie en leidinggevenden

- Niet duidelijk voor de organisatie wat men wil bereiken via process management

- Ontbreken van een projectmatige aanpak bij het werken aan systemen en processen

- Onvoldoende flexibiliteit, wendbaarheid van de organisatie

- Onvoldoende aandacht voor de linken met ICT en HRM

10.

Continuous Improvement

&

Breakthrough Improvement

 

- Geen duidelijke sturing vanuit hoger management

- Gebruik van minder geschikte technieken

- Geen consensus over te gebruiken technieken

- Beslissen op basis van emoties in plaats van op basis van feiten en cijfers

- Onvoldoende communicatie over de bereikte resultaten (of over de oorzaak van het niet behalen van de verwachte resultaten)

- Verbeteracties die niet kunnen gekoppeld worden aan de strategische planning

11.

Innovatie

- Afwezigheid van een ‘sense of urgency'

- Geen aansturing vanuit het management

- Geen uitdagingen vanuit markt en concurrenten

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs