Risk management krijgt meer en meer aandacht

augustus 2011

Uw bedrijf of organisatie is blootgesteld aan heel wat risico's die op korte, lange of middellange termijn een grote impact op de werking van uw bedrijf en/of uw bedrijfsresultaat kunnen hebben. Op het vlak van risicomanagement hebben wij bij Amelior jarenlang een diepgaande expertise opgebouwd waarop u via opleidingen of advies en begeleidng beroep kunt doen.

In sommige gevallen kan de impact van een risico voor uw organisatie zelfs levensbedreigend zijn. Hoe gaat u hier als bedrijf mee om? Sluit u uw ogen en hoopt u op een gelukkige afloop? Of rekent u op uw verzekeringsmakelaar om ‘de brand te blussen' als het zover is?
Of kiest u ervoor om de gevaren waar uw bedrijf aan blootgesteld is grondig aan te pakken, waarbij de nadruk ligt op een integrale aanpak? Amelior kan uw partner zijn bij het uitwerken van een strategie rond risicomanagement en de praktische uitwerking en toepassing ervan. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het domein ‘risk management'.

Opleidingen

‘Expert in Risk Management'
Reeds meer dan tien jaar organiseert Amelior als enige in de Benelux een langlopende opleiding tot ‘Expert in Risk Management'. Hierin wordt u de brede visie op risicomanagement bijgebracht. Zowel voor de beginnende Risk Manager als voor alle professionals die in hun loopbaan al met risicobeheer in aanraking zijn gekomen, is de opleiding een kans om hun kennis in het domein uit te diepen en te bestendigen. Voor diegenen die van risicomanagement in de onderneming een aandachtspunt wensen te maken, is deze opleiding een absoluut niet te missen basis om verder op te bouwen. De opleiding wordt jaarlijks georganiseerd en loopt over een periode van 18 maanden. Volgende editie start in januari 2012 in de regio Gent.
Deze opleiding wordt zeer sterk geapprecieerd door de deelnemers. In de editie 2010 was Ilse Vermeirssen, coördinator Interne Audit en Business Controle van Fina Olefins één van hen. Dit is haar getuigenis: “Toen ik begin 2010 startte aan de opleiding ‘Expert in Risk Management' bij Amelior, was mijn kennis van het proces van risicobeheer eerder beperkt. Zo was ik me bijvoorbeeld niet bewust van de plaats noch van het belang van de verzekering in het proces. De opleiding was voor mij dan ook een “eye-opener” inzake deze materie. Het grote pluspunt van de opleiding is dat het volledige proces van risicobeheer van A tot Z wordt uiteengezet. De geselecteerde docenten zijn allen specialisten in hun vakgebied, hetgeen hun getuigenissen sterk maakt. Het jaar is voorbijgevlogen als een trein; ik heb de wekelijkse sessies en de interactie tussen de cursisten en docenten ervaren als een aangenaam en verrijkend moment in mijn carrière… Een aanrader voor iedereen die met risicobeheer in contact komt.”
Amelior heeft in de loop van de voorbije jaren reeds meer dan 150 Risk Managers uit verschillende sectoren gevormd. De alumni van onze opleiding worden vanaf nu jaarlijks uitgenodigd op een Alumnidag waar het uitwisselen van kennis en het aanhalen van nieuwe ontwikkelingen in het domein centraal staat. De eerste Alumnidag ‘Expert in Risk Management' wordt georganiseerd in het najaar van 2011.

‘Risk Management - Turbocursus'
Naast deze langlopende opleiding organiseert Amelior ook verschillende malen per jaar een intensieve kennismaking met risicomanagement op strategisch niveau. Deze ‘turbocursus' geeft u op een tijdsspanne van 2 dagen een inleiding tot de wereld van Risk Management, met aandacht voor de praktische toepassing ervan in uw organisatie.

‘IT Risk Management'
De complexiteit en verdere informatisering van onze bedrijfs- en leefwereld leidt bij veel organisaties tot een explosieve toename van de IT-gerelateerde risico's. De gevolgen hiervan kunnen een zeer grote invloed hebben op de continuïteit van uw organisatie. De tweedaagse opleiding geeft u aan de hand van het ISACA Risk IT Framework een inleiding tot het ontstaan, ontleden en beheersen van IT- risico's.

‘Risico's en onzekerheid in projecten'
Deze opleiding, die zich richt tot ervaren projectmanagers, geeft inzicht in het algemene risicomanagementproces en de toepassing hiervan op het niveau van projecten. De typische en atypische projectrisico's worden behandeld. De projectmanager krijgt de werkinstrumenten om de risico's en onzekerheden in zijn projecten te beheersen.

‘Crisiscommunicatie'
Wanneer een crisis ontstaat, worden de kosten vaak de hoogte ingejaagd doordat er slecht intern en extern wordt gecommuniceerd. Zeker wanneer de media brood zien in uw crisis. Door op voorhand de basisregels van goede crisiscommunicatie te kennen en door de elementaire procedures op voorhand te definiëren voorkomt u veel leed. Tijdens deze opleiding wordt u een heel praktijkgericht stappenplan aangereikt om uw crisiscommunicatie voor te bereiden en (desgevallend) uit te voeren, waarbij u duidelijk op kritische succesfactoren en gevaarlijke valkuilen wordt gewezen.

‘ISO 31000 – toelichting van de norm'
De ISO 31000 is eind 2009 gepubliceerd als een familie van richtlijnen die te maken hebben met Risk Management. Doel is om algemene principes en richtlijnen met betrekking tot risicomanagement op te stellen, die dan universeel erkend en aanvaard worden door organisaties en bedrijven. Er bestonden immers vele kleinere normen en richtlijnen, vaak beperkt gebruikt in één regio of industrietak. ISO 31000 biedt een kader waarbinnen elke organisatie Risk Management kan ontwikkelen.
In september 2011 organiseert Amelior een toelichting van de norm ISO 31000, door dhr. Ed Mallens, lid van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Tijdens deze dag zal het doel, de opbouw en de praktische toepasbaarheid van de norm worden toegelicht.

Bovenstaande opleidingen kunnen ook worden uitgewerkt op maat van individuele organisaties. Nadruk ligt tijdens deze bedrijfsinterne opleidingen op voorbeelden en oefeningen uit de eigen organisatie. Naast deze opleidingen ontwikkelt Amelior op eigen initiatief en op vraag van de markt steeds bijkomende opleidingen. Hou daarom steeds onze website in het oog voor de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Meer info over deze opleidingen vindt u onder de rubriek opleidingen op onze website www.amelior.be.

Advies en begeleiding

Spreken voorgaande onderwerpen u aan of werkt u aan het implementeren van Risk Management in uw eigen organisatie of plant u dit in de nabije toekomst? De consultants van Amelior kunnen u hierbij helpen met een op maat uitgewerkt begeleidingstraject. Hierbij wordt u van dichtbij persoonlijk begeleid en wordt de vooruitgang van uw project opgevolgd en geborgd.
Naast de algemene Risk Management diensten kan Amelior uw organisatie ook ondersteunen in het veilig stellen van de continuïteit van uw werking. Business Continuity Management laat organisaties toe de incidenten die hun bedrijfsvoering kunnen onderbreken te identificeren, de impact van deze incidenten in te schatten en deze incidenten proactief of reactief te beheersen. De organisaties stellen een beleid hiertoe op, dat ondersteund wordt door een aangepast managementsysteem en de implementatie hiervan. Amelior begeleidt bedrijven aan de hand van de BS 25999, de door BSI ontwikkelde standaard voor Business Continuity Management. Deze standaard beschrijft de principes en het proces om de continuïteit van de organisatie te verzekeren.

Wat mag u nog verwachten?

In dit magazine en op onze website vindt u in de toekomst op regelmatige basis een artikel dat (een deelaspect) van Risk Management zal belichten en uitdiepen of een van onze nieuwe diensten of opleidingen in dit domein zal aanhalen. Zo kan u momenteel het eerder gepubliceerde artikel over de ISO standaard rond Risk Management, ISO 31000, bekijken op onze website. In een volgende editie behandelen we ‘Risk Based Auditing'. Na de implementatie van de beheersmaatregelen volgt de logische, maar vaak onvoldoende uitgevoerde stap van de controle van de toepassing en effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen. Deze controle leent zich er uitermate toe geïntegreerd te worden in het proces en de praktijk van interne audits.

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs