Amelior blog betreffende Safety

Blogpost

Binnenkort publicatie van de ISO 45001

Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use

09/02/2018 - Uyttenhove Thierry

Hoe schrijf je een goede gebruiksaanwijzing?

Nieuwe machine, nieuw toestel? Het vooraf doornemen van de gebruikshandleiding kan ons veel miserie en tijdverlies besparen en de veiligheid bij het gebruik verhogen. Maar dan moet die handleiding wel goed zijn opgesteld.

06/03/2017 - De Witte Franky
Blogpost

Publicatie van nieuwe lijst met geharmoniseerde normen voor richtlijn 2014/34/EU of ATEX 114-richtlijn

Vorig jaar, op 20 april 2016, werd de nieuwe ATEX 114-richtlijn (2014/34/EU) van toepassing voor Ex-apparatuur. Hierdoor is de lijst met geharmoniseerde normen ook aangepast. Alle normen hebben nu een referentie naar de nieuwe ATEX-richtlijn.

03/02/2017 - De Witte Franky

Een veiligere werkplek? Begin bij de leidinggevenden

Een veilige werkplek creëren is zelfs voor een ervaren leidinggevende geen eenvoudige opdracht. Investeren in opleiding loont de moeite, zeker als je er meteen praktijkervaring bijkrijgt. Dat is exact wat we de deelnemers van onze interactieve Skillslabs willen meegeven.

22/11/2016 - Anckaert Pascal

Hoe veiligheid in het DNA van TE Connectivity sloop

Leg gereedschap na gebruik op de juiste plaats terug, draag altijd je veiligheidsschoenen, gebruik een schroevendraaier niet als beitel. Hoe vanzelfsprekend ook, vroeg of laat overtreedt elke medewerker al dan niet bewust de (veiligheids)regels. Met soms dramatische gevolgen. Hoe kan je als organisatie die kwalijke gewoonte doorbreken? We vroegen het aan ervaringsdeskundige Dany Wille, preventieadviseur bij TE Connectivity.

25/05/2016 - Vanoost Hermien

ISO 14120: nieuwe norm voor afschermingen

Er zijn heel wat verschillen tussen de nieuwe norm ISO 14120 en de bestaande EN 953, normen die betrekking hebben op het ontwerp, de constructie en de selectie van vaste en beweegbare afschermingen. Dat heeft zijn gevolgen voor de machinefabrikanten.

25/01/2016 - De Witte Franky

Veiligheidsbarometer maakt medewerkers Vesuvius alerter

Bij staalbedrijf Vesuvius in Oostende zorgde een veiligheidsbarometer ervoor dat medewerkers meer aandacht kregen voor gevaarlijke situaties en handelingen. Amelior begeleidde en ondersteunde het project ‘Safetybreakthrough'.

20/01/2016 - Edelynck Frank

Nieuwe Europese economische richtlijnen op komst in april 2016 – wees er klaar voor !

In 2014 werden er een ganse reeks economische richtlijnen herschikt, goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd. Het waren (zijn) economische richtlijnen die een belangrijke rol spelen bij het produceren en verhandelen van producten. Het ging om een herschikking van deze richtlijnen volgens het zogenaamde ‘Nieuw Wetgevend Kader’.

18/01/2016 - De Witte Franky

Interessante nota rond noodstoppen

In het najaar van 2015 is er een interessante nota gepubliceerd in kader van machinerichtlijn MD WG 2010-03 EN rev. 2 goedgekeurd door de ‘Machinery Working Group’.

07/01/2016 - De Witte Franky

Nieuwe verordeningen van toepassing vanaf 1 januari 2016 op twee- en driewielers alsook land- en bosbouwtrekkers.

Tot eind december 2015 waren voor gemotoriseerde twee- en driewielers en sommige lichte vierwielers de richtlijn 2002/24/EG en voor land- en bosbouwtrekkers de richtlijn 2003/37/EG van toepassing. Deze richtlijnen werden op 1 januari 2016 vervangen door respectievelijk verordeningen 168/2013/EU en 167/2013/EU.

06/01/2016 - De Witte Franky

Zo goed als nieuw…

Door de economische recessie schrikken ondernemingen terug voor grote investeringen, zoals de vervanging van een machinepark. Steeds meer bedrijven opteren voor het zogenaamde ‘retrofitten’ van bestaande machines. Terecht, want een goed uitgevoerde retrofit biedt niets dan voordelen.

19/06/2015 - De Witte Franky

Fase 1 van de omzetting van de herschikte drukapparatuurrichtlijn 2014/68/EU gepubliceerd in het Belgisch staatsblad

Op 24 februari 2015, werd in het Belgisch Staatsblad het nieuw Koninklijk Besluit van 16 februari 2015 gepubliceerd tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.

02/03/2015 - De Witte Franky

Enkele milieu- en veiligheidsdeadlines, nam u al de juiste actie ?

Met de start van het nieuwe jaar worden enkele wettelijke beslissingen uit het verleden van kracht en ook de komende maanden staan er enkele op de agenda. Hierna volgt een niet-volledig overzicht van belangrijke milieu-, veiligheids- en gezondheidsdeadlines waarbij actie verwacht wordt. Amelior kan u daarbij helpen.

04/02/2015 - Breeur Ben

Nieuwe lijsten Europese geharmoniseerde normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M.) en ATEX

Op 12 december 2014 zijn via een mededeling nieuwe lijsten van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen gepubliceerd.

15/12/2014 - De Witte Franky

CE-markering volgens EN1090: wanneer wel en wanneer niet?

De afgelopen maanden kreeg ik van klanten steeds vaker de vraag of overstapjes, bordessen en leuningen aan machines apart CE-gemarkeerd moeten worden volgens de bouwproductenverordening en in het bijzonder de EN1090. Het correcte antwoord hierop in het kort is NEE.

13/10/2014 - De Witte Franky

De herschikte drukapparatuurrichtlijn

Op 27 juni 2014 heeft de Europese Commissie een herschikking gepubliceerd van de drukapparatuurrichtlijn. De richtlijn 2014/68/EU van het Europees parlement en de raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur is de herschikking van de vroegere drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG volgens het nieuwe Europese wetgevingskader. De nieuwe richtlijn wordt gefaseerd van toepassing.

01/09/2014 - Amelior

Leiderschap door veiligheid? Veiligheid door leiderschap? (deel 2)

Om succesvol te zijn moet een onderneming ingecalculeerde risico's nemen. Preventie is de doeltreffendste aanpak om deze risico's te beperken. Het biedt een organisatie de mogelijkheid om onzekerheden te vermijden. Door de risico's te beoordelen en passende preventieve maatregelen te nemen, kunnen organisaties hun productiviteit en daarmee ook hun winstmarges verbeteren.(1)

10/12/2013 - Uyttenhove Thierry

Help ... Mensen maken fouten!

Om van een foutenlast van 10.000 ppm (parts per million) naar 1.000 ppm te gaan, kan een beproefde methode toegepast worden, zoals de Pareto-analyse. Maar om van 1.000 ppm verder door te breken naar iets in de buurt van 0, blijkt Pareto niet meer echt bruikbaar te zijn.

12/04/2013 - Batsleer Johan

Van veiligheidsinstructies naar veiligheidscultuur, een getuigenis van Westvlees NV

Veilig gedrag is geen aangeboren attitude en veilig werken is soms geen synoniem van snel en efficiënt werken. Hoe kun je dan het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie verhogen?

30/11/2012 - Edelynck Frank

Leiderschap door veiligheid? Veiligheid door leiderschap?

Wat doen we om op duurzame wijze veiligheid en welzijn op het werk stap voor stap op een steeds hoger niveau te tillen? Hoe kunnen we de veiligheid en gezondheid op het werk steeds beter integreren in de dagdagelijks rol van elkeen. En in welke specifieke taken ?

30/11/2012 - Uyttenhove Thierry

Fujifilm Electronic Materials opteert voor lean behaviour based safety

De nieuwe Ohsas 18001 (versie 2007) legt een sterke nadruk op veilig gedrag. Amelior begeleidde Fujifilm Electronic Materials bij de eerste stappen naar behaviour based safety (BBS). Vervolgens implementeerde het bedrijf daar zelf een lean-versie van. Amelior magazine sprak met preventieadviseur & process engineer Steven Blancquaert en Tony Hellemans, maintenance & engineering manager, die het project binnen het bedrijf uitwerkten.

07/12/2009 - Edelynck Frank

De evolutie van persoonlijke beschermingsmiddelen

De wereld van de ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen' (PBM) evolueert. De fabrikanten spelen in op de hogere eisen betreffende comfort en beschermingsgraad van de gebruikers. De preventieadviseur moet zijn meerwaarde kunnen tonen in dit proces. Motivatie voor veilig gedrag door iedereen in een organisatie houdt ook motivatie voor het dragen van PBM in.

17/08/2009 -

Veiligheidsbeleid kan Lean ondersteunen

Via zijn beleid kan de preventieadviseur helpen de doelstellingen van Lean manufacturing te halen. Zo biedt hij duidelijk meerwaarde voor de onderneming.

09/01/2009 -

Quadrant brengt veiligheid dichter bij de medewerkers

Het kunststofverwerkend bedrijf Quadrant uit Tielt organiseerde voor zijn onderhouds- en engineeringsmedewerkers een praktijkgerichte opleiding om hen meer voeling te geven met de machinerichtlijn en de veiligheidswetgeving. Omdat veilig werken uiteindelijk gedragen en gestimuleerd wordt door de leidinggevenden, kregen ook zij een specifieke vorming. Het bedrijf ging voor beide trajecten in zee met Amelior.

01/03/2007 - Huyghe Christine

Unilin werkt aan veiligheidscultuur

Het veiligheidsbeleid van Unilin berust niet alleen op het nemen van technische maatregelen. Met de steun van Amelior werkt het bedrijf ook aan de menselijke factor, door het creëren van veiligheidsbewustzijn doorheen heel de hiërarchische lijn.

28/02/2006 - Edelynck Frank

Hoe verhoog ik het veiligheidsbewustzijn ?

Wie hogere veiligheidsnormen wil bereiken moet het individuele veiligheidsbewustzijn aanscherpen. En daarvoor moet zowel een cultuur als een structuur wxorden voorzien.

01/02/2004 - Uyttenhove Thierry

Safety awareness

Bij het ontstaan van risico's speelt de menselijke factor een belangrijke rol. Voor het opzetten van een "safety behaviour observatieprogramma" hanteert Amelior een specifiek stappenplan.

01/02/2003 - Uyttenhove Thierry