Nieuwe Europese economische richtlijnen op komst in april 2016 – wees er klaar voor !

januari 2016

In 2014 werden er een ganse reeks economische richtlijnen herschikt, goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd. Het waren (zijn) economische richtlijnen die een belangrijke rol spelen bij het produceren en verhandelen van producten.

Het ging om een herschikking van deze richtlijnen volgens het zogenaamde ‘Nieuw Wetgevend Kader’.

implementatie april 2016

Dit nieuwe wetgevende kader bestaat uit een reeks van maatregelen die in 2008 opgesteld werden door de Europese Commissie. Ze zijn gepubliceerd in de vorm van de (Europese) Verordening 765/2008 en het (Europese) Besluit 765/2008/EG.

De maatregelen zijn gericht op het vernieuwen van de ‘Nieuwe Aanpak' van het op de markt brengen van producten en het wegnemen van de laatste hinderpalen voor een vrij verkeer van goederen.

Het doel van deze maatregelen is:

 • het bevorderen van de veiligheid van Europese burgers en het beperken van het aantal niet-conforme producten die op de Europese markt gebracht worden;
 • het bevorderen van de kwaliteit van het werk van keurings- en controle-organismen alsook de certificerende instellingen;
 • het bevorderen van de coherentie van de wettelijke context van economische wetgeving (van toepassing op producten) en het vereenvoudigen van de toepassing daarvan.

Door deze herschikking zijn de economische richtlijnen beter leesbaar en op elkaar afgestemd en bovendien zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende marktdeelnemers duidelijker gedefinieerd.

De herschikte richtlijnen moeten uiterlijk tegen 19 april 2016 in de Belgische economische wetgeving zijn omgezet.

De vijf belangrijkste herschikte economische richtlijnen zijn:

 • EMC-richtlijn: 2004/108/EG wordt 2014/30/EU
 • Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG wordt 2014/35/EU
 • Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm: 2009/105/EG wordt 2014/29/EU
 • ATEX-apparatuur: 94/9/EG wordt 2014/34/EU
 • Richtlijn drukapparatuur: 97/23/EG wordt 2014/68/EU

De nieuwe richtlijnen worden op 20 april 2016 van kracht. Wees dus voorbereid.

Meer weten?

Voor meer gedetailleerde informatie over de vijf herschikte verwijzen we graag naar eerder gepubliceerde teksten hieromtrent (klik door voor de volledige teksten:

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

ATEX-apparatuur 2014/34/EU

Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU 

Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm 2014/29/EU

Voor de nieuwe herschikte economische richtlijnen is er, met uitzondering voor de drukapparatuurrichtlijn, geen gefaseerde overgangstermijn voorzien. Alle fabrikanten moeten zich dus reeds vandaag voorbereiden op het in voege treden van deze nieuwe richtlijnen maar het woord ‘nieuw' roept steeds vragen op…

Wat doet de fabrikant straks met de EG (straks EU)-verklaring van overeenstemming van zijn product ? Nemen we nu even het voorbeeld van de ATEX-richtlijn… De nieuwe gids over de toepassing van de ATEX-richtlijn staat toe om op de EU-verklaring van overeenstemming een zin te plaatsen met de vermelding dat het product tot 20 april 2016 voldoet aan de 94/9/EG richtlijn (dus huidige ATEX richtlijn) en na 20 april 2016 voldoet aan de 2014/34/EU-richtlijn (of m.a.w. de nieuwe ATEX richtlijn). Voor de producten, die nu al worden ontwikkeld en geproduceerd, moet er dan op 20 april 2016 geen nieuwe verklaring worden opgesteld.

Informeren is de beste voorbereiding ...

Amelior richt reeds geruime tijd de opleiding Certified Expert in Machine Safety in. Door de modulaire opzet van de training kiest u als cursist voor de modules die voor van toepassing zijn. De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:

 1. Machinerichtlijn en productaansprakelijkheid
 2. Laagspanningsrichtlijn
 3. EMC richtlijn
 4. ATEX
 5. Drukapparatuur
 6. Normen voor functionele veiligheid

Onze docenten volgen de wetgeving en wijzigingen in normalisatie en richtlijnen op de voet op. Wanneer wijzigingen bekend zijn wordt het cursusmateriaal ge-update. Zo kunnen we steeds de laatste info / bepalingen aan onze cursisten meegeven. Inmiddels zal in het voorjaar van 2016 de 21ste editie gestart worden van deze opleiding.

Ook onze alumni cursisten krijgen de mogelijkheid zich blijvend bij te scholen. Wanneer er zich substantiële wijzigingen voordoen wordt er een ‘Upgrade voor Certified Experts in Machine Safety' ingericht. Onze hoofddocent, Franky De Witte, informeert u tevens via onze nieuwsbrieven van de wijzigingen die er zich voordoen. Zo blijft u ook na de opleiding op de hoogte van de huidige status inzake wetgeving, normalisatie en richtlijnen inzake machines.

Kortom: bij Amelior kan u terecht voor een allesomvattende opleiding, maar blijven we u ook na de opleiding informeren!

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs