Publicatie van nieuwe lijst met geharmoniseerde normen voor richtlijn 2014/34/EU of ATEX 114-richtlijn

februari 2017

Vorig jaar, op 20 april 2016, werd de nieuwe ATEX 114-richtlijn (2014/34/EU) van toepassing voor Ex-apparatuur. Hierdoor is de lijst met geharmoniseerde normen ook aangepast. Alle normen hebben nu een referentie naar de nieuwe ATEX-richtlijn.

Download hier

Geïnteresseerden kunnen op deze website de nieuwe lijst met geharmoniseerde normen consulteren : https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere_nl

Ter informatie. Op 08 juni 2017 is er nogmaals een compacte ATEX-opleiding binnen het kader van de langlopende opleiding 'Certified Expert in Machinery Safety'. Meer informatie is te vinden hier : Certified Expert in Machinery Safety.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...