Preventieadviseur niveau I: volledig hernieuwde opleiding

augustus 2008

Amelior organiseert reeds 10 jaar de opleiding tot preventieadviseur niveau I. Met succes, de deelnemers komen uit zowat alle Vlaamse provincies. In januari 2009 start Amelior, in samenwerking met de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), met een nieuwe editie van deze praktijkgerichte opleiding.

Een goed uitgebouwd veiligheids/welzijnsbeleid is belangrijker dan ooit in een onderneming. Veiligheid en algemeen welzijn op het werk verdienen speciale aandacht binnen een organisatie. Maar om een efficiënt en effectief preventiebeleid te voeren, heeft elke organisatie nood aan goed opgeleide preventiedeskundigen. Zij moeten een degelijk onderbouwd advies kunnen geven inzake preventiebeleid en op een pro-actieve manier meehelpen om het welzijnsbeleid binnen de onderneming uit te bouwen. Een niet te onderschatten taak: naast technische kennis is deskundig adviseren en coördineren noodzakelijk. Die kennis en vaardigheden reikt Amelior aan via de uiterst praktijkgerichte opleiding tot preventieadviseurs van het hoogste niveau, niveau I.

Twee modules

Het programma van de opleiding is dit jaar volledig hernieuwd in het kader van het nieuwe KB van 17 mei 2007. De opleiding is modulair opgebouwd en zal in grote lijnen bestaan uit 2 modulaire blokken : een basismodule, gevolgd door een specialisatiemodule.
De eerste module is een multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisatie tot preventieadviseur en omvat 120 uur. In deze eerste module ligt de nadruk op een globale, coherente, interdisciplinaire en wetenschappelijke aanpak. Het belang van communicatie en coaching wordt naar voor geschoven. Basiskennis en –principes worden voorgesteld, en er wordt een introductie gegeven over de welzijnsdomeinen.
Als tweede module biedt Amelior-Howest de specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau I aan. In deze tweede module worden de thema´s, aangehaald in de eerste module, verdiept en verbreed. Er gaat extra aandacht naar arbeidsveiligheid. Ook het beheer van een welzijnsbeleid, met o.a. de uitbouw van het comité voor preventie en bescherming op het werk, komt uitdrukkelijk aan bod. Verder wordt ook de integratie van het welzijnsbeleid in de managementsystemen behandeld. Deze module omvat 280 uur. Aangezien het overgangsniveau wettelijk niet meer bestaat, kunnen de preventieadviseurs niveau II die vijf jaar ervaring hebben, door het volgen van deze module de upgrade maken naar niveau I.

De troeven van de Amelior/Howest formule

De post-academische opleiding loopt in samenwerking met de Hogeschool West-Vlaanderen wat een duidelijke meerwaarde betekent voor het diploma. Als gedreven organisatie vormt Amelior niet alleen tijdens de opleiding een ruggensteun: ook later, bij de uitoefening van de functie van preventieadviseur, kan een beroep worden gedaan op de Amelior-expertise. Andere voordelen van de opleiding zijn:

  • interactieve werkvormen, sterke nadruk op de praktijk met o.a. verschillende bedrijfsbezoeken;
  • professionele en kleine deelnemersgroep;
  • gedreven team van enthousiaste docenten die naast theorie ook de vertaalslag naar de praktijk maken. Samen met de stuurgroep staan zij garant voor een optimale kwaliteit van de opleiding;
  • gratis toegang, als cursist, tot onze bibliotheek (ruim 1400 boeken, naslagwerken en 70 tijdschriften, in vijf domeinen);
  • gratis deelname aan de Topavonden van Amelior gedurende het opleidingstraject;
  • gratis handboek ‘Welzijn op het werk' (Provinciaa lVeiligheidsinstituut) of het ‘Preventie-zakboekje voor Welzijn op het Werk' (Kluwer).;

Meer info

 

Dr. Herlinde Beerens studeerde scheikunde en behaalde daarna een doctoraat in de scheikunde aan de Universiteit Gent. Ze was gedurende 5 jaar werkzaam bij het Centrum voor Externe Veiligheid en vuurwerk (RIVM, Bilthoven (NL)) als wetenschappelijk adviseur externe veiligheid. Sinds juli 2007 is ze manager vormings- en opleidingsprogramma's bij Amelior en verantwoordelijk voor de opleidingen in de domeinen Veiligheid en Milieu.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs