Verplichte bijscholing voor preventieadviseurs

december 2007

Reeds in 2006 startte Amelior met zesmaandelijkse updates i.v.m. veiligheid (welzijn op het werk): een mix van technologische en wettelijke informatie, aangevuld met een luik vaardigheden en boeiende praktijkervaring. Een verslag van de ‘upgrade voor preventieadviseurs' van september ll.  

De preventieadviseur vervult een veeleisende functie die een waaier aan competenties vereist. Naast de technische en organisatorische kennis, is een goede dosis ‘soft skills' onontbeerlijk. Niet alleen  deskundig adviseren inzake preventie en veiligheid is van belang; van de preventieadviseur wordt ook verwacht dat hij de voortdurend evoluerende wetgeving nauwkeurig opvolgt en zorgt voor een correcte vertaling en invoering in de eigen organisatie.
Een permanente opgave die Amelior maximaal ondersteunt.
Sinds het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs, is het bovendien ook wettelijk vastgelegd dat de preventieadviseur jaarlijks bijscholing moet volgen om op de hoogte te blijven van belangrijke wijzigingen of nieuwe bepalingen inzake de welzijnswetgeving  en de wetenschappelijke evoluties in het domein. De upgrades preventieadviseurs bij Amelior geven hier een perfecte invulling aan.
Op 27 september organiseerden we alweer de 4de editie van deze upgrade van preventieadviseurs. Op het programma een mix aan onderwerpen en sprekers. Sigrid Vandenberghe, onze nieuwe collega-consultant, toonde hoe EHS- en HR-beleid hand in hand gaan. Het belang van HR als businesspartner in het veiligheidsgebeuren binnen de organisatie werd duidelijk onderstreept. Er werden tools en instrumenten aangereikt die het veiligheidsaspect in het bedrijf kunnen borgen en helpen bij het implementeren van de veiligheidsvoorschriften.
Na de pauze verduidelijkte Lucien Van Acker het belang van configuratiemanagement in risicomanagement. Het beheer, audit en managementplan van configuraties werd toegelicht.
Na de lunch bracht Joris Mareels, interne preventieadviseur bij Vangansewinkel, een zeer boeiende praktijkgetuigenis betreffende de door hem ontwikkelde taak-o-graaf. Een instrument om het analyseren van risico´s en gevaren en de taakanalyse in handen van de hiërarchische lijn te brengen.
Daarna was het woord aan Michel Smekens, productmanager Elektriciteit bij Technisch Bureau Verbrugghe. Hij schetste een duidelijk overzicht van alle belangrijke wijzigingen in het AREI.
De wetgeving is continu in beweging. Consultant Franky De Witte bracht ons in een notendop alle belangrijke wijzigingen in de KB ´s (zie ook artikel in dit nummer nvdr) en vooral hoe ze praktisch te vertalen naar de werkvloer.   Thema´s die aan bod kwamen waren o.a. onthaal nieuwe medewerkers, premiedifferentiatie inzake arbeidsongevallen, chemische agentia op het werk, werken met derden, lage rugpijnen, pesten op het werk,… En uiteraard werd ook het nieuwe KB betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs toegelicht. 
 
 
Bent u ook preventieadviseur en wil u ook bijblijven inzake ontwikkelingen, wijzigingen in de veiligheidswereld? We verwelkomen u graag op onze volgende bijscholingsmiddag die doorgaat op 24 april 2008 te Kortrijk. Info bij Herlinde Beerens (056 24 16 07; hb@amelior.be)
 

Dr. Herlinde Beerens studeerde scheikunde en behaalde daarna een doctoraat in de scheikunde aan de Universiteit Gent. Ze was gedurende 5 jaar werkzaam bij het Centrum voor Externe Veiligheid en vuurwerk (RIVM, Bilthoven (NL)) als wetenschappelijk adviseur externe veiligheid. Sinds juli 2007 is ze manager vormings- en opleidingsprogramma's bij Amelior en verantwoordelijk voor de opleidingen in de domeinen Veiligheid en Milieu.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs