Wie zijn onze experten? - Dirk De Paepe

Al sinds de jaren tachtig is Dirk De Paepe met ISO bezig. Hij beheerst de verschillende normen intussen zo goed dat hij moeiteloos combinaties maakt en oplossingen op maat van de bedrijven kan bedenken.
Dirk De Paepe

“Ik luister altijd zoveel mogelijk naar de medewerkers zelf .”


Opleiding? Militaire en luchtvaartwetenschappen, aangevuld met een specialisatie in de telecommunicatie
Wat doe je bij Amelior? Opleidingen geven over ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949 en AS/EN 9100 en organisaties ondersteunen bij de implementatie ervan
Aan boord sinds? Maart 2017
Hobby? Wandelen, klussen, tuinieren en koorzang

Wat was jouw eerste kennismaking met ISO-normen?

“Toen ik in 1987 aan de Koninklijke Militaire School afstudeerde, mocht ik aan de slag in het luchtverkeerscontrolecentrum in Semmerzake (Gavere). Ik kreeg er de verantwoordelijkheid over de communicaties van de eenheid. Haast onmiddellijk werd ik geconfronteerd met een cruciaal element in die communicatiewereld: het steeds kunnen beschikken over betrouwbaar materieel. In diezelfde periode nam het logistieke commando van de Luchtmacht de beslissing om in al haar eenheden een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren, gebaseerd op het ISO 9001-gedachtegoed. Als jonge officier kreeg ik de opdracht om dit in mijn eenheid op poten te zetten. Daarmee had ik de microbe meteen te pakken. In die tijd was het ook gebruikelijk - en wettelijk toegelaten - om bij overheidscontracten AQAP 1-certificaten te eisen. Daar heb ik me toen eveneens in verdiept. De krijgsmacht beschikte toen nog over haar eigen certificatie-instelling, de CQA. Daar zou ik later hoofdauditor worden, een functie die ik tegelijkertijd ook bij het Belgisch accreditatieorganisme - vandaag BELAC – heb opgenomen. Hoewel AQAP en ISO 9001 toen zeer bureaucratische normen waren, heb ik altijd geprobeerd om die zo pragmatisch mogelijk te interpreteren. Kwaliteitshandboek en bijhorende documentatie blijven immers dode letter wanneer ze niet door de gebruikers worden gedragen. In 1998 besliste ik mijn loopbaan buiten het leger verder te zetten. Mijn opgedane kennis en ervaring bleef ik inzetten, bij diverse organisaties en in diverse functies. Ik werkte achtereenvolgens bij Alcatel, Thales, SGS, Telenet, Schenker en OIP, om uiteindelijk begin 2017 bij Amelior te landen.”

Ondertussen ben je anderhalf jaar in dienst bij Amelior, als consultant en trainer. Hoe bevalt die rol jou?

“Prima! Het is fijn om je ervaring te kunnen delen en voor andere organisaties het verschil te kunnen maken. Tijdens mijn eerdere opdrachten kwam het aspect managementsystemen en auditeren ook steeds opnieuw aan bod, maar telkens vanuit een andere invalshoek. Wat ik nu bij Amelior doe, is een logisch vervolg. Momenteel krijg ik bijvoorbeeld van onze klanten veel vragen over de nieuwe versies van de verschillende ISO- en aanverwante normen. Dat ik met verschillende normen vertrouwd ben, ervaar ik als een groot voordeel. Enerzijds omdat de standaarden meer en meer naar elkaar toegroeien, anderzijds omdat de bedrijven zelf steeds vaker vragen om combinaties te maken en die verschillende normen in één managementsysteem te gieten. Een behoorlijk complexe aangelegenheid, maar wel één die loont. Want organisaties herkennen zich goed in wat ik vertel. Omdat ik zelf uit de industrie kom, kan ik de medewerkers ondersteunen met tools waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen.”

Wat vind je moeilijk aan je werk?

“De verwachtingen van de opdrachtgevers liggen altijd hoog, soms onrealistisch hoog. Bijvoorbeeld wanneer ze vragen om in twee maanden tijd de hele organisatie aan de nieuwe normen aan te passen. Dat lukt natuurlijk niet. En dat moet je eerlijk durven te vertellen. Verder moet je als consultant goed kunnen organiseren, want vaak zijn er verschillende klanten die tegelijkertijd aan je mouw trekken. Die variatie is leerrijk, maar vraagt veel. Voor je het weet, maak je lange dagen. En dat is natuurlijk niet vol te houden. Voor elke consultant is work-life balance een uitdaging.”

Wat vind je van de vernieuwde ISO-normen? Maken bedrijven vlot de overgang?

 “Tegen midden september 2018 moeten alle organisaties op de nieuwe versie zijn overgeschakeld. Uitzondering is ISO 45001, want die is pas uitgegeven. Voor sommige ondernemingen wordt het een race tegen de tijd. Om verschillende redenen vind ik de vernieuwde normen een goeie zaak. Eindelijk hebben we een norm die beantwoordt aan de manier waarop de industrie vandaag draait. De nieuwe standaard sluit naar mijn aanvoelen beter bij de realiteit aan, waardoor het voor ondernemingen ook écht relevant is om ermee aan de slag te gaan. Doordat er een deadline aan vasthangt, worden bedrijven gedwongen om hun processen en organisatie opnieuw onder de loep te nemen. Enkelen slepen al jaren een log en zwaar gedocumenteerd managementsysteem mee, waar geen enkele medewerker nog wijs uit raakt. Zeker voor die organisaties is dit hét moment om de scheefgegroeide situatie recht te trekken. Want het stopt natuurlijk niet bij de hercertificatie volgens de nieuwe versie van de normen.”

Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pak je het zelf aan?

“De eerste stap is de directie. Die moet overtuigd zijn van de voordelen en bereid zijn om mee te evolueren. Eens je die garantie hebt, is het zaak zoveel mogelijk naar de medewerkers zelf te luisteren. Wat vinden zij essentieel om de kwaliteit van het werk, hun milieuvoetafdruk of hun veiligheid en gezondheid op de werkplek te garanderen? Waar ligt volgens hen de lat? Welke ingrepen achten zij nodig? Idealiter herhaal je die oefening in alle afdelingen van de onderneming. Uiteraard zal je hun antwoorden hier en daar moeten bijsturen, zodat die beantwoorden aan wat de normen vragen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je een procedure op papier krijgt die door alle werknemers gedragen wordt. Daarom ook schrijf ik ze nooit zelf uit. Ik wil dat werknemers dat doen, in hun eigen woorden, zodat ze de nieuwe procedure goed begrijpen en zich erin herkennen. Keep it simple and short, geef ik altijd mee. Aan het einde van de rit krijgen medewerkers zo een instrument in handen dat leeft en waar ze te allen tijde naar kunnen teruggrijpen.”