Business Process Management (BPM)

De waarde van Business Process Management (BPM)

BPM heeft te maken met ‘werken'. Dit is nog altijd het hart van een organisatie. Ook in crisistijden blijft BPM toegevoegde waarde bieden. Aan de kostenzijde zoekt BPM naar bronnen van verspilling. Aan de opbrengstenzijde helpt BPM bij het inrichten van de organisatie teneinde de strategische doelstellingen te halen.
Lees meer

Welke mogelijkheden opent procesmanagement?

Diana Schweiger zocht in haar job als beleidsmedewerker hogeschooladministratie bij de Karel de Grote-Hogeschool (KdG) extra ondersteuning op het vlak van procesmanagement. Ze besloot bij Amelior de opleiding Certified Business Process Manager (CBPM) te volgen. Hoe kijkt ze terug op dat traject en wat is de toegevoegde waarde voor haar job?
Lees meer

De complementariteit van procesmanagement en lean six sigma

Zeker in economisch moeilijke tijden moet elke organisatie op zoek gaan naar verbetermogelijkheden om efficiënter, sneller, goedkoper of flexibeler te zijn voor de klant. Twee verbetermethodes die zich in het verleden reeds hebben bewezen zijn Business Process Management (BPM) en Lean Six Sigma (LSS).
Lees meer

Programmamanagement als beste praktijk bij business process management

Iedere organisatie kan baten realiseren door te focussen op het gericht verder optimaliseren van de sleutelprocessen in functie van strategische doelstellingen. Een keuze met visie, in lijn met de gekozen strategie en met een voldoende uitgewerkt Business Case, is een randvoorwaarde om eraan te beginnen.
Lees meer

Procesverbetering vereist vertrek vanuit strategische visie

Heel wat organisaties zijn bezig met het verbeteren van hun interne processen en werking. Hoewel significante verbeteringen in productiviteit, doorlooptijden en kwaliteit vooropgesteld worden, blijken de resultaten niet altijd aan de verwachtingen te beantwoorden.
Lees meer

EFQM-model en balanced scorecard

Het EFQM-model en de Balanced Scorecard zijn twee managementinstrumenten die elkaar perfect aanvullen. Om de twee doeltreffend te combineren is wel een flink stuk kennis vereist, die Amelior u uiteraard kan aanreiken.
Lees meer