Behaviour Based Safety - werken aan een positieve veiligheidscultuur

Herkent u dit?

uw ongevallencijfers dalen niet meer, ondanks investeringen in (technische) veiligheid

er worden nog steeds teveel menselijke fouten gemaakt, ondanks de goede bedoelingen van iedereen

de leidinggevenden in uw organisatie beleven nog niet ten volle hun rol op vlak van welzijn op het werk

de bedrijfscultuur ondersteunt onvoldoende de doelstellingen op vlak van welzijn op het werk

veiligheid en welzijn is te veel enkel 'de job van de prevendiedienst'

Behaviour Based Safety is de oplossing

U leverde al heel wat inspanningen om het veiligheidsniveau te verhogen. Dit dankzij acties gericht op het voorzien van een veilige werkomgeving en het voorzien van betere arbeidsmiddelen.

Bij veel organisaties is daarbij een plateau bereikt doordat:

  • mensen niet perfect zijn en dat ze vergissingen blijven begaan ondanks hun goede bedoelingen en het werken in een veilige omgeving
  • de cultuur vaak risicogedrag toelaat of stimuleert
  • de leidinggevenden zich onvoldoende bewust zijn van hun rol in het opkrikken van de veiligheidscultuur

De Behaviour Based Safety (BBS) – benadering is gericht op het verminderen van risico' s door het gedrag van medewerkers te begrijpen in de context van de bedrijfscultuur. Hierbij worden expliciet de leidinggevenden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

Amelior begeleidt en ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw veiligheidscultuur. Dergelijke totaalprojecten omvatten doorlichting, coaching, advies, sensibilisatie, opleiding en interne communicatie rond het welzijnsbeleid.  De introductie van programma's, processen en projecten wordt afgestemd op de bestaande cultuur.

De aanpak van Amelior levert tastbare resultaten op de werkvloer, met een duidelijke verbetering van de veiligheidscultuur tot gevolg, zoals u in de getuigenissen hieronder kan nalezen.

De experts van Amelior ondersteunen u met:

iso technische comité

Verwacht van Amelior

een pragmatische aanpak, gebaseerd op ervaring in tientallen bedrijven

respect voor de bestaande bedrijfscultuur

een zichtbare impact op uw ongevallencijfers na 12 maanden

een methodologie die flexibel is en constructief de leidinggevenden betrekt in het project

Meer info of een offerte?

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Eventueel breng ik een collega mee als dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. 

Pascal Anckaert
Pascal Anckaert
Managing Director