Interim-management Kwaliteit

Advies & Begeleiding

Doelgroep

 • Elke organisatie die tijdelijk extra managementondersteuning nodig heeft op het vlak van kwaliteitsbeheer.
 • Dit kan zijn in de context van tijdelijke onbeschikbaarheid van de kwaliteitsverantwoordelijke, of om belangrijke veranderingen in het kwaliteitsbeheer door te voeren. 
 • Amelior kan ook een projectleider detacheren om een specifiek kwaliteitsproject tot een goed einde te brengen (ISO 9001, invoeren van processmanagement, opstarten van een verbeteringsproject, implementatie van Six Sigma, ...)

Ons aanbod

Op tijdelijke basis managementtaken vervullen op vlak van kwaliteit- dit kan ondermeer inhouden:
 • klachtenbehandeling en -analyse
 • interne audits uitvoeren en opvolgen
 • audits uitvoeren bij belangrijke leveranciers (SQA - Supplier Quality Assurance)
 • evalueren van leveranciers
 • process reviews uitvoeren en opvolgen
 • risicoanalyses uitvoeren en opvolgen (FMEA, HACCP)
 • opvolgen en bijsturen van interne verbeterprojecten (corrigerende en preventieve maatregelen, 8D-analyse, ...)
 • beheer van (delen van de) kwaliteitsdocumentatie of ander intern opleidingsmateriaal
 • beheer van competenties en opleidingsplannen voor (bepaalde groepen van) medewerkers
 • voorbereiden en coördineren van de jaarlijkse ISO 9001-directiebeoordeling (beoordeling van de kwaliteitswerking door de directie)

Onze aanpak

Met de leiding of het management van de betrokken organisatie:
 • voeren we een kennismakingsgesprek 
 • bespreken we het doel en de reikwijdte van de interimopdracht 
 • stellen we een raamovereenkomst op met vermelding van de bijzonderheden (i.c. het gemiddeld aantal dagen per maand, de spreiding van de prestaties, de periode, de bevoegdheden, de overlegmomenten met de leiding of het management, enz.)
 • maken we graag kennis met sleutelmedewerkers en andere interne en externe gesprekspartners 
 • voeren we de raamovereenkomst uit door aanwezigheid in de organisatie, door telefonische bijstand en door eventuele studie- of ontwikkelingsactiviteiten, door interne en externe vertegenwoordiging
 • houden we vanzelfsprekend regelmatig een tussentijdse evaluatie

Voordelen van een interim quality manager

 • Ondersteuning op het moment dat dit nodig is en voor de duur die vereist is
 • Beheersbaarheid van de kosten
 • Keuze uit verschillende types van quality interim management
 • Support van de interim quality manager door het multidisciplinaire consultantsteam van Amelior
 • Vakkundige aanwijzingen en doorverwijzingen op de gebieden waarop andere competenties nodig zijn

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be