TQM / IKZ projectleider - Interim Management

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Bedrijven die willen starten met TQM- Total Quality Management ( IKZ - Integrale KwaliteitsZorg) en dit door een externe specialist willen laten implementeren.  De Amelior consultant neemt de verantwoordelijkheid van projectleider, facilitator, coach.

Dit kan samengaan met de keuze van een specifieke projectaanpak (zoals Six Sigma - de Amelior expert treedt dan op als Black Belt) en met het opleiden van groepen medewerkers en leidinggevenden binnen de organisatie.

Doel

De TQM projectleider help de organisatie de nodige systemen te implementeren die ervoor zullen zorgen dat de organisatie continu aan verbetering blijft werken: de lerende organisatie.  Deze systemen kunnen binnen 9 thema's ondergebracht worden:

 • 'meten is weten' (indicatoren, doelstellingen, rapportering)
 • interne projecten en acties
 • interne controles en analyses
 • win-win relaties met leveranciers en onderaannemers
 • kennis en beheersing van de bedrijfsprocessen
 • de klantgerichte organisatie
 • HRD- Human Resources Development - omgaan met competenties
 • kwaliteit van interne systemen en hulpmiddelen, o.a. informatica
 • borgen van afspraken en kennis (o.a. via een gedocumenteerd kwaliteitssysteem)

Aanpak

In onderling overleg wordt een gedetailleerd plan van aanpak uitgestippeld.

De grote lijnen hierin zijn:

 • een zelf-evaluatie van de organisatie, op zoek naar sterke en zwakkere punten
 • burning platform: op welke punten willen we werkelijk een doorbraak bereiken ?
 • bepalen van prioritaire deelprojecten
 • opleiding van leidinggevenden en leden van projectteams in een verbetermethodiek (stappenplan en analyse-methoden) en in de basisprincipes van TQM / IKZ, systeemdenken en procesdenken
 • opstarten, opvolgen, coachen, bijsturen, evalueren¬†van de deelprojecten
 • borgen van de resultaten van de verbeterprojecten (bij voorbeeld via het gedocumenteerde kwaliteitssysteem)
 • bijhorende interne communicatie

Voordelen

Onze aanpak garandeert u:

 • een optimale oplijning tussen het TQM project en de bedrijfsdoelstellingen
 • een evenwichtig set van deelprojecten
 • respect voor reeds lopende initiatieven en projecten
 • een traject waarbij alle leidinggevenden gelijktijdig aangesproken worden
 • pragmatische kennisoverdracht naar een groot aantal medewerkers via gelijktijdige projectteams en voorafgaande opleidingssessies
 • snelle bijsturingen waar nodig, op basis van de objectieve observaties van een onpartijdige expert

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be