Interim Project Management - Operationeel Project Management

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Alle middelgrote en grote organisaties, die tijdelijk behoefte hebben aan ondersteuning op het vlak van Interim Project Management, bijvoorbeeld omdat de Project-Manager is uitgevallen, of om voor bepaalde diensten binnen een project /project office op te nemen.

Doel

Op tijdelijke basis taken vervullen op het vlak van projectmanagement of op een onderdeel daarvan; dit kan ondermeer inhouden:

 • Rol van projectmanager tijdelijk opnemen
 • Coachen van projectmanager
 • Projectorganisatie helpen opzetten
 • Projectmethodologie helpen opzetten
 • Helpen bij het opstarten van een project / opstellen “business case” / inschatten risico's / opstellen kwaliteitsplan project,…
 • Hulp bij tot stand brengen van productdecompositie, project plan, dossiers, communicatieplan, …
 • Evaluatie voortgang, aanpak project
 • Uitvoeren van interne audits op projecten (m.b.t. project management methode en hun toepassing)
 • Evaluatie (assessment) van de project (management) maturiteit

Aanpak

Met de leiding of het management van de betrokken organisatie wordt:

 • Een kennismakingsgesprek gehouden
 • De noodzaak en de nuttigheid van externe assistentie op het vlak projectmanagement, of een belangrijk deelgebeid, besproken
 • Het doel en de reikwijdte van de interim opdracht besproken
 • Een raamovereenkomst opgesteld, met vermelding van het gemiddeld aantal dagen per maand, de spreiding van de prestaties, de periode, de bevoegdheden, de overlegmomenten met de leiding of het management, enz. 
 • Kennisgemaakt met sleutelmedewerkers en andere interne en externe gesprekspartners 
 • De raamovereenkomst uitgevoerd, door aanwezigheid in de organisatie, door telefonische bijstand en door eventuele studie- of ontwikkelingsactiviteiten, door interne en externe vertegenwoordiging
 • Regelmatig een tussentijdse evaluatie gehouden

Voordelen

 • Ondersteuning voor projectmanagement-vraagstukken waarvoor het nodig is
 • Tijdelijke versterking van projectteam
 • Ondersteuning op het moment, en voor de duur, dat het nodig is
 • Beheersbaarheid en variabiliteit van de kosten
 • Zoeken, samen met opdrachtgever, naar gepaste invulling.
 • Support van de projectmanager door het multidisciplinaire consultantsteam van Amelior
 • Vakkundige aanwijzingen en doorverwijzingen op de gebieden waarop andere competenties nodig zijn
 • PRINCE2® gekwalificeerd

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be