Extern QHSE-manager/medewerker - Interim Management

Advies en Begeleiding: Kwaliteit, Welzijn & Milieu

Doelgroep

Alle organisaties:

  • kleine, middelgrote en grote

Waarom beroep doen op deze ondersteuning:

  • het tijdelijk of permanent uitbesteden van kwaliteits-/preventie-/milieumanagement in geval de interne verantwoordelijke het bedrijf (tijdelijk) verlaat
  • beginnende kwaliteitsmanagers/ preventieadviseurs / milieucoördinatoren sneller ‘op de sporen zetten' door het aanreiken van concrete methodieken
  • kwaliteitsmanagers / preventieadviseurs / milieucoördinatoren die hetzij minder know-how en ervaring hebben, hetzij onvoldoende tijd hebben voor de invulling van hun takenpakket, ondersteunen bij het uitbouwen van het kwaliteitsbeleid/ preventiebeleid inzake welzijn op het werk / milieubeleid
  • het bevorderen van de effectiviteit of van de onderlinge samenwerking of van beide, tussen managers (milieu, onderhoud, HR, …) of tussen de manager en zijn / haar medewerkers
  • de begeleiding in bepaalde tijdelijke situaties, bijvoorbeeld bij specifieke actiepunten, tijdens of na reorganisatie / herstructurering, …
  • het continu verbeteren / re-engineeren van de bestaande QHSE-managementsystemen
  • het garanderen van de compliance met veiligheids/welzijns- en milieuwetgeving en het beperken van QHSE-risico's
  • Het behoud/behalen van certificaten voor de diverse managementsystemen
  • bedrijven die hun wettelijke verplichtingen i.v.m.
   • Milieucoördinator A of B willen organiseren door middel van een erkende Externe milieucoördinator

   • Preventie en Bescherming op het werk willen organiseren

Doel & inhoud van de ondersteuning

De assistentie kan uiteenlopende vormen aannemen en verschillend van inhoud zijn:

 • Praktische organisatie takenpakket van de kwaliteitsmanager/preventieadviseur / milieucoördinator (-medewerker)
 • Algemeen beheer van managementsystemen conform met ISO 9001/IATF 16949/ ISO22000/BRC/IFS/GMP Dierenvoeder/OHSAS 18001/ISO 14001/… en vertegenwoordiging van het bedrijf bij externe audits als QHSE-manager
 • Intensief coachen van nieuwe kwaliteitsmanagers, preventieadviseurs en/of milieucoördinatoren
 • Ondersteuning bij specifieke kwaliteits-,welzijns- en milieudoelstellingen en -acties
 • Opzetten kwaliteitscontroleplan/HACCP-risicoanalyse/ risicoinventaris en –analyse / milieuaspectenanalyse met uitwerking concreet actieplan (globaal- en jaaractieplan)
 • Conformiteit t.o.v. de heersende wetgeving : wetgevingsregister en compliance check voor milieu, veiligheid /welzijn op het werk en voedselveiligheid
 • Vertaling van de QHSE-wetgeving naar eigen organisatie met een concreet actieplan
 • Integratie QHSE-beleid in de taken van alle medewerkers
 • Sensibilisering/training van medewerkers op het vlak van QHSE en QHSE-managementsystemen
 • Uitvoeren of begeleiden van interne QHSE-audits
 • Opleiden van interne QHSE-auditoren
 • Opleiding vergader- en besluitvormingstechnieken
 • Begeleiding bij de invoering van Persoonlijke Beschermingsmiddelen
 • Uitwerking contractorbeleid
 • Opzetten risicoinventaris en –analyse met uitwerking concreet actieplan (globaal- en jaaractieplan)
 • Noodplanning en ondersteuning bij onderzoek veiligheids/milieuongevallen en incidenten

Aanpak

 • De volgende stappen worden bij onze standaardaanpak doorlopen:

  • Met de opdrachtgever  wordt een kennismakingsgesprek gehouden, waarin de aanleiding en het doel besproken wordt
  • Na het genoemde gesprek en een doorlichting van de bestaande werkmethodes/managementsystemen stelt de Amelior-consultant een rapport op met sterktes/zwaktes, een actieplan en projectplan op het vlak van QHSE-zorg (strategie-structuur/organisatie-processen/compliance)
  • Uitvoering van het projectplan/actieplan, met frequente terugkoppeling naar de opdrachtgever. Het consultancy-/coachings-/interim-/outsourcingstraject zelf is een integratie van hands on training over relevante topics en de begeleiding van de organisatie bij het aanpakken van de diverse acties (vastgesteld bij de doorlichting). Afhankelijk van de thema's wordt desgevallend beroep gedaan op een ervaren en geschikte consultant die actief is in één of meerdere van de QHSE-domeinen. Zowel de wettelijk verplichte taken van de kwaliteitsmanager/preventieadviseur / milieucoördinator als het uitdragen van het QHSE-beleid vereisen specifieke kennis en vaardigheden die door onze consultant uitgevoerd/bijgebracht worden.
  • Met de betrokken managers wordt regelmatig een projectevaluatie gehouden, teneinde “on track” te blijven. Amelior beschikt over praktische opvolgingstools om de voortgang van het project te bewaken.

 • Voordelen en troeven

  • Support van een multidisciplinaire consultantsgroep met praktijkervaring (kwaliteit, veiligheid (allen niveau 1), milieu, communicatie- e.a. vaardigheden, ….) waardoor de diverse QHSE-aspecten in één traject kunnen geïntegreerd worden.
  • Flexibele ondersteuning op het juiste moment, met de inzet van een consultant of  consultantsteam voor zolang het nodig is
  • Keuze uit verschillende types van tussenkomst (zie hoger)
  • Gestructureerde kennisinbreng en kennisoverdracht aan de organisatie

  Maak gebruik van subsidie

  Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

  Inlichtingen

  Pascal ANCKAERT

  Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

  Pascal ANCKAERT
  +32 (0)56 23 20 73

  Inlichtingen of referenties?

  Vragen?...

  +32 (0) 56 20 36 23
  info@amelior.be