Diagnose van een organisatie

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Alle organisaties (profit en non-profit) die bekommerd zijn om de goede werking en het functioneren van hun organisatie.

Doel

Het laten doorlichten van de werking van de organisatie om de knelpunten te kunnen identificeren en de nodige actieplannen op te stellen waardoor de continuïteit van de organisatie verzekerd blijft.

Aanpak

 • een stuurgroep coördineert de activiteiten m.b.t. de doorlichting
 • de volgende methodologische aanpakken worden gebruikt om de knelpunten van een organisatie in kaart te brengen:
  1. interviews met de betrokkenen
  2. studie van opgevraagde documenten
  3. resultaten van de onderzoek of enquête
  4. ervaring en inzichten van de consultants
  5. methodologische referentiekaders
Het algemeen stappenplan is als volgt:
 • stap 1: bepalen van het toepassingsgebied 
 • stap 2: vastleggen van de organisatie- en communicatiestructuur 
 • stap 3: uitvoeren van de doorlichting: oriënterende fase, analysefase, conclusiefase 
 • stap 4: opmaken van auditrapport 
 • stap 5: presenteren van de resultaten van de doorlichting
 • stap 6: verder verfijnen van het actieplan (samen met opdrachtgever)
 • stap 7: assisteren bij de implementatie het actieplan
De onderwerpen van de doorlichting zijn als volgt:
 • financiële analyse: rendabiliteit, analyse voorraden, kostprijsopbouw van producten, omzet en toegevoegde waarde per medewerker, …
 • analyse van huidige product-markt matrix; mogelijkheden tot diversificatie inzake producten en markten
 • personeel: aanwezige versus nodige bekwaamheden, bijscholing, absenteïsme, verloop, tevredenheid, bedrijfscultuur, …
 • organisatie: organigram, intern overleg, hiërarchische niveaus
 • beleid en strategie: hoe onderbouwd, strategische risico's, beschikbare stuurinformatie, ontplooiing van strategie, opvolging en bijsturing 
 • informatica: werking van de huidige systemen
 • analyse van de operationale processen, de klantenprocessen en de innovatieprocessen 
 • analyse van de interne knelpunten 
 • producten: aanbod en diversiteit, kwaliteitsniveau, …
 • interne kennisoverdracht, leren, analyse en verbeteren
 • onderzoek naar de coherentie bij de diverse elementen

Voordelen

 • het identificeren van de knelpunten (zwakke punten en bedreigingen) van de organisatie 
 • het zetten van prioriteiten bij het aansturen van de knelpunten van de organisatie
 • het installeren van een raamwerk voor beleidsbeslissingen 
 • het wegwerken van ‘blinde' vlekken, dit is het identificeren van niet-gekende knelpunten 
 • het laten bevestigen door bevoegde derden van de sterke punten en de knelpunten

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be