Uitbesteden van Interne audits: Waarom, Aanpak en Voordelen

Efficiënt, doelgericht en flexibel

Waarom zou u dit uitbesteden?

Ondersteunende taken worden steeds meer uitbesteed aan externe specialisten. Outsourcing is voor veel activiteiten in heel wat sectoren al lang ingeburgerd. Ook voor beheer van managementsystemen wordt meer dan vroeger gebruik gemaakt van externe expertise. In het bijzonder voor de interne audits is het steeds moelijker voor bedrijven om voldoende interne resources te vinden en gemotiveerd te houden. Interne audits verworden vaak tot 'routine' of 'verplichting', waaruit geen interessante verbeteropportuniteiten meer naar boven komen.
Daarom kiezen klanten van Amelior vaak voor het (deels) uitbesteden van hun interne audits. Ervaring leert dat het rendement van de audits hierdoor meteen de hoogte inschiet. Dit heeft enerzijds te maken met de ervaring van onze auditoren en anderzijds de meer onafhankelijke blik die Amelior kan binnenbrengen.
Bovendien kan Amelior in één interne audit vaak verschillende managementsystemen afdekken, een winst in tijd en stimulans tot integratie van de diverse systemen.
Ook uw derde partij audits bij uw toeleveranciers kan u trouwens uitbesteden op dezelfde manier.

Toegevoegde waarde

Amelior is reeds 45 jaar actief in het opleiden en coachen van leidinggevenden in staffuncties zoals kwaliteit, personeelsbeheer, veiligheid, milieu. Ons team van ervaren consultants vertegenwoordigt ook een schat aan ervaring in aanverwante gebieden zoals logistiek, productie, inkoop, informatisering, projectbeheer, engineering, technisch onderhoud, communicatie met de klant. Een audit is voor ons dan ook een benchmark oefening ten opzichte van bewezen best practices. Waarom uw interne audits niet uitbesteden aan dit polyvalente team van experten?
Bij het selecteren van onze medewerkers voor deze opdrachten houden wij rekening met onder andere:
 • ervaring met de betreffende norm(en) en met uw bedrijfssector
 • passend in de cultuur van de organisatie van onze klant
 • kunnen omgaan met de tools en methodieken die in uw organisatie gebruikt worden (bvb. rapporteringstool voor auditverslagen)
Bij het begin van een opdracht rond interne audit maken wij duidelijke afspraken over de manier waarop de taken moeten uitgevoerd worden en over de controle en opvolging hierbij. Goede aanknopingspunten hiervoor zijn:
 • bestaande procedures, instructies, systemen en methoden
 • huidige overlegmomenten en vergaderingen
Indien gewenst kunnen wij voorafgaandelijk de bestaande auditaanpak doorlichten en waar nodig deze in onderling overleg optimaliseren. We houden hierbij rekening met de maturiteit en het ambitieniveau van uw organisatie. Het Amelior Sustainable Excellence Model (ASXM) is het instrument waarmee wij dat maturiteitsniveau objectief kunnen vaststellen.
Extra voordelen:
 • leidinggevenden worden geauditeerd door een expert die meedenkt vanuit beleidsmatige aansturing en risicobeheer
 • u bent zeker dat de audits een maximum aan verbeterpotentieel aan het licht brengen
 • uw medewerkers hebben niet het gevoel dat een collega hen op de vingers tikt
 • wij ontlasten uw medewerkers van een tijdrovende taak
 • als onafhankelijke auditoren hoeven wij geen blad voor de mond te nemen

Een veelheid aan normen

Het team van Amelior beheerst een breed palet aan normen die afzonderlijk of in combinatie met elkaar kunnen geauditeerd worden.

Kwaliteitsmanagement
 • ISO 9001 versie 2008 en versie 2015 (Kwaliteit)
 • AS/EN 9100 (lucht- en ruimtevaart)
 • IATF16949 (automotive)
 • VDA 6.3 versie 2010 (automotive) 
 • ISO 13485 (toeleveranciers van medische hulpmiddelen)
Kwaliteit en accreditatie
Kwaliteit en Voedselveiligheid
 • ISO 22000 
 • IFS 
 • FSSC 22000 
 • BRC/BRC-IoP
Milieu
Veiligheid
Risico beheer op bedrijfsniveau
 • ISO 22301 (Business Continuity Management - BCM)

Hoe gaan we te werk?

Typisch doorlopen we volgende stappen:

Doornemen van de relevante documenten/voorbereiden van de audits: inwerken in de organisatie
Doel
 • kennisname van de relevante documenten
 • kennismaking met uw management syste(e)m(en)
 • kennismaking met de audit rapporteringsmechanismen binnen de organisatie
 • indien mogelijk: voorafgaandelijk overleg met de betrokken proces eigenaars
Aanpak
 • overleg ter plekke
Terrein audit + verslaggeving
Doel
 • feitelijke audit ter plaatse
Aanpak
 • audit op basis van voorbereiding, checklists, interviews,...
 • verslaggeving (via het systeem dat u hier normaal voor gebruikt, tenzij anders overeengekomen)
Duur
 • aantal dagen per proces of afdeling in onderling overleg te bepalen
De-briefing
Doel
 • indien gewenst worden de auditverslagen toegelicht aan de proceseigenaars
Aanpak
 • samen overlopen van de audit rapporten
Resultaat
 • aanzet tot bijsturende maatregelen
 • eventueel aanzet tot het verfijnen van bestaande risicoanalyses

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Tags

Audits

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be