Klantgerichtheid: Doorlichting van uw bedrijf

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Alle managers die de klantgerichtheid van hun organisatie willen doorlichten en verbeteren.

Doel

 • het in kaart brengen van de processen die de klantgerichtheid be├»nvloeden
 • het opstellen van een checklist van de klantgerichtheid per proces
 • het zoeken naar verbeterpotentieel bij de analyse van deze processen
 • het bijbrengen van het inzicht dat alle interne processen eveneens in een klant/leverancier-context kunnen gezien worden

Aanpak

 • er wordt een stuurgroep opgericht die de voorbereidende werkzaamheden uitvoert
 • via een interactieve opleiding worden die punten die de klantgerichtheid be├»nvloeden, in kaart gebracht
 • er wordt een systeem van meting/auditering uitgewerkt en opgestart
 • er worden verbeterprojecten opgestart

Voordelen

 • de deelnemers worden actief betrokken bij het opstellen van de checklists
 • de analyse en de voorstellen tot verbetering gebeurt door de betrokkenen zelf
 • het ganse bedrijfsproces wordt gezien als een aaneenschakeling van kleine organisaties die elk op hun beurt respectievelijk leverancier en klant zijn van elkaar

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be