Verbeterprojecten coachen

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Ondernemingen die de kennis en ervaring van hun medewerkers wensen te benutten om de kost van niet-kwaliteit drastisch te doen dalen.

Doel

De vaardigheden bijbrengen om een verbeterteam (IKZ-project) op een doeltreffende manier te kunnen coachen.

Aanpak

 • er wordt een bedrijfseigen methodiek ontwikkeld om op een gesystematiseerde manier van een probleem naar een oplossing te komen
 • vorming van interne coaches die de IKZ-projecten verder kunnen begeleiden:
  • aanleren van het gebruik van een stappenplan
  • gericht toepassen van de 7 technieken voor kwaliteitsverbetering
  • mogelijkheden van de 'new 7 tools' leren kennen

Voordelen

 • alle verbeteringsteams volgen een duidelijke structuur, wat een optimale begeleiding en opvolging ten goede komt
 • het bedrijf beschikt na afloop over een aantal interne coaches die het project verder kunnen sturen
 • de coaches kennen de mogelijkheden van de verschillende technieken en hebben ze gedurende het opleidingstraject toegepast op diverse situaties in het bedrijf

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be