EFQM

Advies & begeleiding

Doelgroep

Alle organisaties die het EFQM-model als beleidsinstrument willen hanteren.

Doel

  • bereiken van excellente resultaten ten aanzien van de aandeelhouders (bedrijfsresultaten), de klanten (klantentevredenheid), het personeel (personeelstevredenheid) en de samenleving (tevredenheid van de samenleving);
  • ontwikkelen van ‘goede management praktijken', teneinde deze excellente resultaten te bereiken en/of te behouden.

Aanpak

  • de aanpak is een top-down benadering en start bij het management;
  • het stappenplan (zie punt 5) wordt bij voorkeur elk jaar herhaald;
  • iedereen die meewerkt aan verbeteringsprojecten krijgt vooraf de nodige opleiding;
  • de zelfbeoordeling (self-assessment) gebeurt door de eigen organisatie;
  • de directie bepaalt zelf de prioriteiten

Voordelen

  • de gekozen verbeteringsprojecten zijn doelgericht en samenhangend. Ze worden gestuurd vanuit een integrale filosofie;
  • de sturing van het verbeteringsproces vormt een integraal onderdeel van het strategisch proces;
  • de lijnmanagers begrijpen beter de principes van TQM en het belang ervan voor de organisatie.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be