ISO 90003 implementatie in de ICT sector

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Dit begeleidingstraject richt zich tot dienstverleners in de ICT-sector:
 • ICT-afdelingen binnen grotere bedrijven
 • softwarehuizen
 • consultancies in de ICT-sector

Doel

Wij bouwen met de organisatie een gedocumenteerd kwaliteitssysteem uit dat voldoet aan de eisen van ISO 9001. We inspireren ons bijkomend op de sectorspecifieke teksten van ISO 90003 en ISO 12207. Ook ITIL kan hierbij gehanteerd worden als mogelijk procesmodel voor de organisatie.
Het kwaliteitssysteem wordt opgehangen aan volgende TQM thema's:
 • meten is weten - indicatoren, doelstellingen, rapportering
 • interne projecten en acties
 • interne controles en analyses
 • win-win relaties met leveranciers en onderaannemers
 • kennis en beheersing van de bedrijfsprocessen
 • de klantgerichte organisatie
 • HRD - human resources development - omgaan met competenties
 • kwaliteit van interne systemen en hulpmiddelen, onder andere de eigen ICT omgeving
 • borgen van afspraken en kennis (kwaliteitsdocumentatie)

Aanpak

Uitwerken van een gedocumenteerd kwaliteitssysteem verloopt typisch volgens onderstaande fasering:
 • nul-audit en afspraken maken over de praktische organisatie van het ISO 90003-project
 • afspraken maken over documentbeheer (voorbeelddocumenten, goedkeuringscyclus) - detail werkplan voor het uitschrijven van de documentatie
 • ontwikkelen, documenteren en implementeren van de belangrijke bedrijfsprocessen (rond de bij 'doel' aangegeven onderwerpen)
 • interne audits met het audit-team van het bedrijf
 • bijsturing, directiebeoordeling en certificatie

Voordelen

Onze aanpak garandeert u:
 • een aanpak met respect voor wat reeds gerealiseerd werd binnen de organisatie
 • documentatie die bruikbaar is in de context van interne opleiding, audit en verbeterprojecten
 • een systeem waarbij de leidinggevenden hun verantwoordelijkheden opnemen als proceseigenaar van belangrijke bedrijfsprocessen
 • een aanpak die maximaal aansluit op het hedendaagse proces en systeemdenken in de bedrijfswereld
 • kennisoverdracht van Amelior naar uw organisatie
 • een kwaliteitssysteem dat door de eigen medewerkers gedragen en verdedigd wordt

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be