ISO 9001 koppeling met BSC

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Alle ISO 9001-gecertificeerde organisaties (profit en non-profit) die de methodiek van Balanced Scorecard willen hanteren om op een coherente wijze het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsdoelstellingen en de meting/bewaking van de processen te beschrijven en te beheersen.

Doel

Het beter op elkaar afstemmen van het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitsdoelstellingen en de procesindicatoren volgens de principes van de Balanced Scorecard.

Aanpak

 • De kwaliteitscoördinator van de organisatie is de interne projectleider.
 • De leidinggevenden en de kwaliteitscoördinator werken onder de leiding van de externe consultant de verschillende stappen in groep uit.
Het algemeen stappenplan is als volgt:
 1. bepalen van de succesfactoren
 2. balanceren van de succesfactoren (volgens de methodiek van Balanced Scorecard)
 3. bepalen van de indicatoren van de succesfactoren
 4. bepalen van de sleutelprocessen (processen die bijdragen tot de realisatie van de succesfactoren)
 5. opstellen van een matrix: succesfactoren en sleutelprocessen
 6. bepalen van procesindicatoren gebaseerd op de opgestelde matrix 
 7. integratie van succesfactoren en de bijbehorende indicatoren samen met de procesindicatoren in het ISO 9001-systeem

Voordelen

 • het laten aansluiten van het kwaliteitsbeleid met het algemene beleid van de organisatie
 • het koppelen van het ISO 9001-systeem met het algemene beleid en de strategie van de organisatie 
 • het aanreiken van een methode voor het bepalen van de sleutelprocessen 
 • het aansturen en opvolgen van de strategie van de organisatie, via de succesfactoren en bijbehorende indicatoren 
 • het aansturen en opvolgen van de sleutelprocessen van de organisatie via procesindicatoren
 • het aanzetten tot verbetering in de organisatie
 • het ontplooien van de strategie via processen

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be