Lean Six Sigma implementeren in de Healthcare

Doelgroep

Alle kwaliteitsverantwoordelijken of afdelingshoofden die op een gestructureerde manier projectmatig verbeteringen in processen willen uitvoeren. Deze methodologie is ideaal voor verbeteringen in processen in ondersteunende diensten of de verzorgende diensten zelf.

Doel

Het begrip Six Sigma stelt u in staat de kwaliteit van uw geleverde diensten op een nauwkeurige manier te meten, onderling te vergelijken en op een gestructureerde manier te verbeteren. Indien het proces op regelmatige basis wordt uitgevoerd en indien er een nood is aan een aanzienlijke verbetering in termen van (operationele) kost, doorlooptijd, kwaliteit en/of algemeen maatschappelijk nut (veiligheid, milieu, …) van de dienstverlening, dan is Six Sigma een ideale manier om het project aan te pakken.

Aanpak

 • Oprichten van een stuurgroep/werkgroep, afbakenen van toepassingsgebied, bepalen van de te bereiken doelstellingen
 • Gestructureerde aanpak van het verbeterproject volgens de DMAIC cirkel 
  • DEFINE-fase
   • Definiëren van een probleem
   • Analyse van de betrokken (stakeholders) bij het probleem
   • Identificatie van de klant
   • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
   • Procesbeschrijving (oa SIPOC)
  • MEASURE-fase
   • Analyse van potentiële oorzaken van het probleem
   • Vastleggen van het meetplan
   • Analyse van het meetsysteem (MSA)
   • Bepalen van de procescapabiliteit (huidige performantie)
  • ANALYSE-fase
   • Analyse van de oorzaken met grafische en statistische analysemethodes
   • Opsporen van ‘verliezen' met behulp van Lean technieken
   • Bepalen van hoofdoorzaken IMPROVE-fase
   • Zoeken naar oplossingen (creativiteit versus deductie)
   • Kosten-baten analyse van de verbetervoorstellen
   • Opstellen migratieplan om van oude naar nieuwe situatie te gaan
  • CONTROL-fase
   • Ontwikkelen van een kwaliteitsplan
   • Opmaak van procedures en werkinstructies
   • Afspraken rond SLA's
   • Gebruik van regelkaarten waar nodig
   • Afsluiten van het project

Voordelen

Vanwege de focus naar grote financiële besparingseffecten, maakte deze methodiek de laatste jaren haar opmars in het internationaal bedrijfsleven: projecten moeten opbrengen en de investeringen van het verbeterproject moeten opwegen ten opzichte van de beoogde en behaalde resultaten. Op vandaag breiden deze toepassingen zich meer en meer uit naar dienstverlenende organisaties en ziekenhuizen. Er is nood aan methodieken om de juiste projecten te selecteren, ze gestructureerd aan te pakken en om op een gestructureerde manier het project uit te voeren zodat het kan gefinaliseerd worden met de beoogde resultaten als gevolg.
Een aantal voorbeelden van verbeterprojecten in de zorgsector:
 • Verlagen van de doorlooptijd van opleveren van laboresultaten aan artsen
 • Verlagen van het aantal retours van medicatie in de apotheek
 • Verlagen van de tijdsbesteding in het facturatieproces
 • Verhogen van op tijd betaalde facturen door de patiënt
 • Verlagen van het aantal PC-storingen
 • Doorlooptijd van een patiënt op de spoedafdeling verlagen
 • Verlagen van het aantal postoperatieve ligdagen
 • Verminderen van afval

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be