Statistische Begeleiding

Waarom deze thematiek?

Moderne bedrijfsvoering steunt meer dan ooit op concreet cijfermateriaal. De nieuwste kwaliteitsprogramma's (zoals onder andere Six Sigma) zijn bij het grote publiek heel populair omdat ze op een kwantitatieve manier de kosten van bedrijven met tientallen procenten terugdringen en zo de winstgevendheid van het bedrijf stelselmatig vergroten. Door op een statistisch verantwoorde manier op cijfermatige wijze bestaande (of nieuwe) processen of producten te analyseren, zullen niet alleen de oorzaken van de problemen aan het licht komen waardoor foutkosten kunnen gereduceerd worden, maar zal dit ook een grotere klantentevredenheid creëren.
In de praktijk stellen we echter vast dat weinig bedrijven 'de kunst van de statistiek' écht beheersen. Hierdoor blijft waardevolle en cruciale informatie onontgonnen en worden vaak zelfs verkeerde conclusies getrokken worden op basis van meetgegevens.
Anderzijds blijft het analyseren van gegevens vaak beperkt tot enkele eenvoudige statistische technieken in rekenbladtoepassingen zoals Excel, terwijl de grafische en analytische mogelijkheden van statistische pakketten vaak onbenut blijven, waardoor de boodschap soms onduidelijk overgebracht wordt.

Wat mag u verwachten?

Vooreerst wordt samen met de opdrachtgever afgetoetst welke bijdrage vanuit Amelior kan gegeven worden. Dit kan gaan van volledig projectleiderschap vanuit Amelior, tot projectbegeleiding of zelfs individuele coaching, gecombineerd met ad-hoc opleiding en inzicht in de statistische achtergrond van de gebruikte technieken.
Er wordt een bondige neerslag van deze opdracht opgesteld, zodat de doelstellingen en de gewenste ondersteuning verduidelijkt worden.
Amelior helpt u door het bos de bomen te zien door op het juiste moment de gepaste statistische technieken toe te passen, inzichtelijke analyses en grafieken op te maken en indien gewenst ook de nodige rapporten op te maken.

Een greep uit de mogelijke statistische technieken en methodes die kunnen gebruikt worden (niet-limitatief):
 • basistatistiek: karakteristieke grootheden, verdelingen, betrouwbaarheidsintervallen,…
 • grafische voorstelling van data: histogram, dotplot, boxplot, tijdsgrafiek, spreidingsdiagram, multi-vari grafiek, main effects en interval plot, pareto,… 
 • testen van normaliteit en omgaan met niet-normale data
 • hypothesetesten: t-test, F-test, ANOVA, (meervoudige) (niet-) lineaire regressie, proporties, chi-kwadraat, logistische regressie, niet-parametrische testen
 • correlatie, autocorrelatie en crosscorrelatie
 • trendanalyse
 • SPC regelkaarten: X-R, I-mR, p , np, c, u , EWMA, CUSUM, Z,…
 • capabiliteit- en geschiktheidstudies Cp(k), Pp(k)
 • AQL voor discrete en continue metingen
 • meetsysteemanalyse: R&R, Kappa, lineariteitstudie, destructieve metingen,…
 • statistisch proefopzet (DOE): (gereduceerd) factorieel, screening (Taguchi,…), mengsels, optimalisatie (RSM),… 
 •  …
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het statistisch softwarepakket Minitab dat binnen Amelior als standaard gebruikt wordt, maar ook andere opties zijn bespreekbaar.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be