TPM-projecten begeleiden & coachen

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Ondernemingen die met het TPM-procedé kennis willen maken of willen toepassen.

Doel

  • informeren van de ondernemingen over de TPM-filosofie, mogelijkheden en aanpak
  • analyseren van de huidige werking, in relatie tot de TPM-benadering
  • verlenen van assistentie gedurende het implementatieproces van het TPM-project

Aanpak

  • via opleidingssessies gedurende de sensibilisatiefase
  • via ondersteuning, zowel individueel als in groep, gedurende de implementatiefase

Voordelen

  • het beschikken over de nodige informatie, om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen, al dan niet een TPM-project op te starten
  • beschikken over een sterkte-zwakte analyse van de onderhouds- en productiefunctie in relatie tot de TPM-benadering
  • beschikken over een gefaseerd plan van aanpak
  • beschikken over professionele begeleiding gedurende het TPM-project

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be