Verbeterprojecten binnen productieomgeving

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Ondernemingen met een eigen productie-eenheid die vanuit een andere invalshoek de afdeling productie willen laten doorlichten of ondersteunen.
Ondernemingen met een eigen productie-eenheid die vooruit willen op een gestructureerde manier.

Doel

 • analyseren van de actuele situatie in de productie met als doel het IDENTIFICEREN van de juiste verbeteringsopportuniteiten
 • aanwijzen van de meest geschikte METHODIEK en TECHNIEKEN om systematisch tot verbetering te komen
 • REALISEREN van de verbeteringsplannen of ondersteunen van de onderneming bij het uitvoeren van de verbeteringsplannen
 • zorgen dat het bereikte verbeterde niveau behouden blijft dank zij een betrouwbare BORGING

Aanpak

 • verbeteringsplannen kunnen individueel of in teamverband gerealiseerd worden
 • door de meest geschikte methodiek te kiezen is een gestructureerde en logische probleemaanpak gegarandeerd
 • de nadruk wordt gelegd op kernaspecten van de productie die meetbaar zijn en die door een projectmatige aanpak op korte termijn kunnen verbeterd worden. Kernaspecten zijn o.a. uitval, productiviteit, doorlooptijden, indirecte kosten, voorraad, kwaliteitskosten en leverbetrouwbaarheid.
 • de resultaten van de doorlichting worden vergeleken met de resultaten van audits bij andere bedrijven. De prestatieverbetering wordt gedurende het project eveneens vergeleken met realisaties bij andere bedrijven.
 • het hervallen in de oude situatie wordt vermeden door een bewuste keuze van borging op de verbeterde toestand

Voordelen

Het verbeteren onder begeleiding van een ervaren consultant leidt tot volgende voordelen:
 • duidelijke probleemherkenning en probleemdefinitie
 • meteen wordt de juiste methode van probleemaanpak gekozen
 • vastleggen van duidelijke doelstellingen (SMART goals)
 • via probleemanalyse worden de grondoorzaken geidentificeerd en niet de neveneffecten
 • formulering van verbeteringsacties op de grondoorzaken en geen brandjes blussen op de neveneffecten
 • mogelijkheid om een langetermijnstrategie vast te leggen
 • geen risico om op termijn terug te vallen in de oude situatie
 • mogelijke begeleiding bij verbeteringsprojecten.
 • indien het verbetertraject 'vast loopt' zijn er voldoende hulplijnen voorhanden

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be