Strategisch beleidsplan opzetten in een ziekenhuis

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Leidinggevenden die hun ziekenhuis willen aansturen en opvolgen gebaseerd op een strategisch beleidsplan.

Doel

  • het identificeren van de sterke en zwakke punten van het ziekenhuis
  • het creëren van een draagvlak bij de Raad van Bestuur, de directie en het middenkader over de toekomst van de ziekenhuis en over de te volgen richting en koers
  • het identificeren van de nodige succesfactoren teneinde het ziekenhuis te kunnen aansturen zodat haar continuïteit verzekerd blijft.

Aanpak

·      De strategische analyse gebeurt in groep (max. 12 personen) die op de hoogte zijn van de werking van het ziekenhuis. Dit is doorgaans het directiecomité aangevuld met enkele medewerkers en met enkele leden van de Raad van Bestuur.

·      Als leidraad voor het opstellen van een strategisch beleidsplan gebruikt de Amelior consultant een vragenlijst. Deze vragenlijst heeft betrekking op de volgende onderwerpen :

1.      analyse van de producten/diensten en van de doelgroepen

2.      analyse van de eigen middelen van het ziekenhuis

3.      analyse van de omgeving van het ziekenhuis

4.      analyse van de competitieve positie van het ziekenhuis

5.      analyse van de belangengroepen

6.      analyse van de strategische risico's

·      De volgende strategische concepten worden gehanteerd :

1.      product-markt matrix

2.      SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities and treaths)

3.      het krachtenmodel van Porter

4.      strategische risico's

·      De consultant leidt de werksessies. Hij bewaakt de methodologie, de kwaliteit van de discussies en kwaliteit van de bereikte resultaten.

Voordelen

·      Identificeren van de knelpunten (zwakke punten en bedreigingen) van het ziekenhuis

·      Zetten van prioriteiten bij het aansturen van de knelpunten van het ziekenhuis

·      Installeren van een raamwerk voor beleidsbeslissingen

·      Wegwerken van ‘blinde' vlekken, dit is het identificeren van niet-gekende knelpunten

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Johan BATSLEER

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Johan BATSLEER
+32 (0)56 23 20 70

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be