Opleidingsbeleid

Optimaliseren van het vormings-, trainings-, opleidingsbeleid

Doel

Organisaties die het belang inzien van het investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers investeren in een kwaliteitsvol én strategisch VTO-beleid. Door de juiste VTO-inspanningen te detecteren, te organiseren, te implementeren en te evalueren, stoomt u uw organisatie klaar voor de toekomst, dankzij de kracht van uw medewerkers.

Aanpak

Om de organisatie van de opleidingsactiviteiten vorm en inhoud te geven, komen de volgende adviesactiviteiten aan de orde:

  • Audit van het huidig VTO-beleid en de uitvoering ervan.
  • Taken en rollen van de VTO-afdeling en de link met andere HR en management thema's.
  • VTO-noden detecteren in uw organisatie (macro tot micro niveau).
  • VTO-plannen opstellen en budgetteren.
  • Opstellen van leertrajecten.

Voordelen

  • Een strategisch opleidingsbeleid dat werkt door de link tussen organisatiekenmerken en –doelen enerzijds en de VTO-activiteiten anderzijds.
  • Afstemming van de leeractiviteiten op de noden en competentie-vereisten van de (individuele) medewerker(s).
  • Efficiëntie en effectieve opvolging en registratie van de VTO-activiteiten.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be