Opzetten van Performance Management

Activeer de prestaties en de talenten van je leidinggevenden en medewerkers

Doel

Met Performance Management kun je je leidinggevenden en medewerkers volgens en zelfs boven verwachting laten functioneren en presteren; bovendien draagt het bij tot een goede verstandhouding, een goede motivatie, retentie en groei van de mensen in je organisatie.

Aanpak

De aanpak is in elke organisatie anders en hangt af van de bestaande situatie (is er reeds sprake van een beoordelingssysteem? Zijn de taken, verantwoordelijkheden en competenties uitgeklaard?).

Het hart van Performance Management wordt gevormd door een goed formulier dat de leidraad vormt voor de beoordeling van de prestaties. Het ontwerp van een dergelijk formulier leidt tot een fundamentele gedachtewisseling met de directie over en het bepalen van:

  • het doel van performance management: prestaties, gedrag, ontwikkeling, verloning, ..?
  • de beoordelingsrubrieken: taken, resultaatgebieden, competenties, vaardigheden, eenmalige prestaties, ..
  • beoordelingsnormen: indicatoren voor prestaties onder, op en boven verwachting; groeimarge

Nadat de hiervoor beschreven “systeemvereisten” zijn vastgelegd, wordt het proces van Performance Management bepaald: de verschillende stappen en soorten contacten met de leidinggever / medewerker, vanaf de start van tot het eind een beoordelingscyclus.

De volgende fase is het invoeren van Performance Management. Overeenkomstig de principes van change management zullen de toekomstige gebruikers ervan (directie, leidinggevers en medewerkers) reeds betrokken worden bij de bouw van het systeem. Alvorens de implementering te formaliseren, raden wij aan een proeftijd of een pilot project te voorzien om de aanloop problemen te kunnen wegnemen.

In de laatste fase bieden wij optioneel opleiding en coaching aan om alle betrokkenen een goed gevoel te geven in de toepassing van Performance Management en de perceptie positief te maken.

Voordelen

  • Een pragmatische en concrete benadering: een formulier opmaken en het proces vastleggen.
  • Gericht op de praktische waarde en uitkomst voor de organisatie en de mensen die er werken en groeien.
  • Ervaring in communicatie rond en implementatie van Performance Management.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be