Risicoanalyse voor psychosociaal welzijn

Health & Wellbeing

Doel

  • Het bewustzijn in organisaties te verhogen van de relatie tussen gezonde (fysisch en mentaal) werknemers en een lage ziektegraad, betere productiviteit en verhoogde motivatie.
  • De link aan te tonen tussen gezondheid en welzijn op het werk enerzijds en verbeterde prestaties van de organisatie anderzijds en aantonen dat investeren in gezondheid en welzijn op het werk nodig is.
  • Aan werkgevers een leidraad aanbieden die kan gebruikt worden bij de planning, implementatie en opvolging van acties die de prestaties van de werknemers verbeteren als gevolg van de inspanningen op vlak van gezondheid en welzijn.
  • Organisationele en individuele prestaties te verbeteren door aandacht te besteden aan preventie, risk management en behoud van gezondheid en welzijn.
  • Initiatieven voor gezondheid en welzijn deel te laten uitmaken van de algemene strategie van de organisatie.

Aanpak

Dit project is een uitbreiding van het Investors in People Framework. Er wordt gewerkt op vijf domeinen waarbij aan de hand van interviews bij leidinggevenden en medewerkers gepolst wordt naar de reële toestand. Vanuit de bevraging wordt een analyse gemaakt en wordt een belangrijke eerste aanzet gegeven tot actiepunten

1. Lijnmanagement en cultuur op de werkvloer: de stijl en competenties van leidinggevenden, hun vermogen om hun teamleden effectief te leiden en te managen, de manier waarop ze omgaan met zaken rond aanwezigheid en revalidatie, hoe ze potentiële stressfactoren identificeren, de mate waarin ze medewerkers doorverwijzen naar steun en de manier waarop het team functioneert.

2. Preventie en management van gezondheidsrisico's: verder gaan dan de wettelijke verplichtingen in het omgaan met gezondheidsrisico's, het managen van stress en het preventief omgaan met zowel fysische als mentale gezondheidsrisico's.

3. Individuele rol en empowerment: verzekeren dat bij functiebeschrijvingen, communicatie en bepaling van objectieven aandacht is voor het individueel welzijn.

4. Evenwicht werk en privé: verder gaan dan de wettelijke verplichtingen om medewerkers te ondersteunen een goed evenwicht te vinden tussen het belang van de organisatie en dat van het individu.

5. Hulp bij verbetering van de gezondheid: ondersteuning van medewerkers die op een gezonde manier willen leven.

Voordelen

Deze methodiek is conform het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de Preventie van Psychosociale Risico's op het Werk. De bevraging is dermate opgebouwd dat de vereiste vanuit de wetgeving, namelijk het in kaart brengen van de risico's die gepaard kunnen gaan met de 4 A's binnen de organisatie, hierin opgenomen is. De 4 A's staan voor:

  • Arbeidsomstandigheden en –organisatie.
  • Arbeidsinhoud.
  • Arbeidsvoorwaarden.
  • Arbeidsrelatie.

In samenwerking met IIP Benelux

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP Benelux.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be