Invoeren en coachen van process review meetings (CSA - Control Self Assessment)

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Het in groep analyseren en evalueren van systemen en processen binnen de organisatie geeft snel resultaten binnen elk type bedrijf, ongeacht de sector of de grootte van het bedrijf.  Ook voor organisaties die buiten de context van een gecertificeerd ISO 9001 kwaliteitssysteem aan TQM/IKZ werken is CSA een interessante methodiek.

Doel

Process review meetings zijn vergaderingen met een aantal medewerkers die met elkaar samenwerken in de context van een vooraf gekozen bedrijfsproces.  Bij voorkeur is ook de leidinggevende die optreedt als proces eigenaar hierbij aanwezig.  De interne auditor krijgt de rol van facilitator.  Het proces wordt geanalyseerd vanuit verschillende invalshoeken:

 • heeft het proces duidelijke doelstellingen ?
 • wat zijn de voornaamste input / output elemeneten van het proces ?
 • is er een evenwicht tussen risico's en controlepunten ?
 • zijn er duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het proces, ook voor eventuele uitzonderingen ?
 • kwaliteit en beheer van ondersteunende middelen ?
 • zijn er afspraken over rapportering en bijsturing ?

Problemen en verbetervoorstellen worden genoteerd.  Waar mogelijk start de proces eigenaar onmiddellijk de bijsturende acties of projecten.

Aanpak

Het invoeren van process review meetings verloopt meestal volgens onderstaande fasering:

 • analyse van het huidige systemen voor
  • interne auditing
  • interne rapportering (globaal, niet alleen van auditobservaties)
  • het starten en opvolgen van interne acties en projecten
 • binnen een stuurgroep (directie, kwaliteitsverantwoordelijke, interne auditors): uitwerken van de praktische modaliteiten voor het invoeren van CSA meetings
 • de eerste CSA meetings worden voorbereid en gecoached door de Amelior consultant
 • kennisoverdracht naar en opleiden van de interne auditors die als facilitator voor de CSA meetings zullen optreden
 • coaching van de interne auditors bij hun eerste CSA meetings

Voordelen

de interne audits krijgen een grotere toegevoegde waarde voor het bedrijf:

 • de opmerkingen vanuit de audits zijn relevant en belangrijk voor het bedrijf
 • aanscherpen van het verantwoordelijksgevoel van de medewerkers
 • audit observaties worden snel vertaald naar concrete acties
 • stimuleren van het proces denken bij medewerkers en leidinggevenden

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be