Procesmodellering

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Alle managers die via procesmanagement of Business Process Management (BPM) hun organisatie willen aansturen naar uitmuntendheid en willen gebruik maken van procesmodellering.

Doel

 • het in kaart brengen van de processen van een organisatie op een gestructureerde manier;

Aanpak

 • er wordt een stuurgroep opgericht die de voorbereidende werkzaamheden uitvoert, de prioriteiten bepaalt, middelen ter beschikking stelt en het project opvolgt;
 • via werkgroepen worden processen gemodelleerd, geanalyseerd en voorstellen geformuleerd voor procesverbetering en –verandering;

Het algemeen stappenplan is als volgt : 

 • bekomen van draagkracht, commitment
 • vastleggen van de doelstellingen, objectieven 
 • afbakenen van toepassingsgebied 
 • kiezen van modelleringstool 
 • vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden 
 • vastleggen van regels inzake modellering 
 • modelleren 
 • verifiëren en valideren 
 • verbeteren 
 • onderhouden, toetsen, auditeren

Voordelen

 • de opgebouwde documentatie die met een modelleringstool is opgesteld
  • is consistent
  • is gemakkelijk onderhoudbaar 
  • is gemakkelijk raadpleegbaar 
  • legt de basis voor analyses 
  • legt de basis voor automatisering

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be