Scan van het Interne Controlesysteem van een gemeente

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Alle steden en gemeenten die invulling willen geven aan de eisen van het gemeentedecreet (Artikel 99-101). Het betreft de interne controle (of beter uitgedrukt: interne beheersing) van de werking van een stedelijke of gemeentelijke administratie.

Doel

Voldoen aan het Artikel 99 van het gemeentedecreet dat het volgende stelt:

De gemeenten staan in voor de interne controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

 1. het bereiken van de doelstellingen;
 2. het naleven van wetgeving en procedures;
 3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
 4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
 5. de bescherming van activa;
 6. het voorkomen van fraude.

Aanpak

De gevolgde methodologie is gebaseerd op het COSO raamwerk. Dit raamwerk vertrekt van 3 invalshoeken die voor een stad/gemeente als volgt vertaald kunnen worden:

 1. de categorieën: de 6 onderwerpen die opgenomen zijn in het gemeentedecreet
 2. de componenten: de verschillende te volgen stappen om risico's te beheersen
 3. de onderdelen van de organisatie: de beleidsdomeinen van een stad/gemeente

Het stappenplan voor het uitvoeren van een scan van het interne controlesysteem (ICS) van een gemeente is:

 1. Afstemming met de interne opdrachtgever
 2. Informeren van de directies over de verdere stappen en geven van voorbereidende opdracht
 3. Uitvoeren van de scans: op het niveau van elk beleidsdomein en/of op het niveau van een categorie en/of op het niveau van de gemeente/stad zelf
 4. Opstellen van rapport
 5. Bespreken van rapport met opdrachtgever
 6. Presenteren van rapport

Voordelen

 • Directies en middenkader leren hoe het risico denken kan gebruikt worden bij het formuleren van doelstellingen en actieplannen, het voldoen aan de wet- en regelgeving, het werken met stuurgetallen, het omgaan met middelen en met activa en het voorkomen van fraude.
 • Door de organisatie gedragen en aanvaarde analyse en actieplan
 • Identificeren van opportuniteiten voor verbetering van de interne werking van de gemeente/stad
 • Voldoen aan de bepalingen van Art. 99 tot 101 van het gemeentedecreet.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be