Doorlichten en verbeteren van de interne rapportering

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Een formeel systeem voor interne rapportering is belangrijk voor bedrijven in om het even welke sector.  Het is een must voor bedrijven vanaf een 50-tal medewerkers.  Diverse vormen van periodieke en ad-hoc rapportering zijn vaak tot stand gekomen naar aanleiding van specifieke problemen of analyses, of naar aanleiding van een informatiseringsproject.  Nog te weinig bedrijven hebben een totaaloverzicht van de bestaande rapporteringsstromen.

Doel

Wij willen komen tot een doeltreffende rapporteringscultuur, met volgende componenten:

 • rapportering over de kritische bedrijfsprocessen
 • duidelijke afspraken over inhoud, interpretatie, vorm, frequentie en verantwoordelijkheden voor de diverse rapportages
 • bij elke rapportering horen doelstellingen en is duidelijk waar het rapport besproken wordt en wie eventuele bijsturende acties bepaalt
 • aan acties worden op een gebalanceerde wijze prioriteiten gekoppeld
 • een evenwichtig set van rapporten, in functie van de doelstellingen van de organisatie en de gekende risico's binnen het bedrijf

Aanpak

Het verbeteren van de interne rapportering verloopt typisch volgens onderstaande fasering:

 • inventarisatie van de bestaande aanpak betreffend
  • opstellen jaardoelstellingen en jaar actie plannen
  • opvolging van lopende acties en projecten
  • verzamelen van operationele bedrijfsgegevens (MIS systeem, tijdsregistratie, boekhouding, ...)
  • periodieke vergaderingen
  • periodieke rapporteringen
 • analyse van de huidige aanpak op basis van de methodiek van de BSc - Balanced Scorecard
 • opstellen en uitvoeren van een actieplan voor het verbeteren van de rapporteringssystemen
 • opvolgen van de eerste resultaten van de vernieuwde aanpak

Voordelen

 • onafhankelijk advies door een expert
 • wij zoeken niet alleen naar aanpassingen van vorm en inhoud van de rapporten, wij hebben ook aandacht voor de wijze waarop de organisatie omgaat met de bestaande rapportage en informatie - hierdoor is het mogelijk het rapporteringssysteem significant te verbeteren zonder dat dit aanleiding geeft tot grote informatica inspanningen
 • het rapporteringsysteem krijgt een grotere toegevoegde waarde voor de organisatie
 • stimuleren van het denken in termen van processen, doelstellingen en risico's bij directie en leidinggevenden

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be