Opzetten en implementatie van Balanced Scorecard

Advies & begeleiding

Doelgroep

Alle organisaties (profit en non-profit) die hun organisatie willen aansturen op basis van een gedefinieerde en uitgebalanceerde set van sleutelfactoren en maatstaven.

Doel

het opzetten en implementeren van een Balanced Scorecard als basis voor het aansturen en concretiseren van het beleid van een organisatie.

Aanpak

  • Een stuurgroep co├Ârdineert de activiteiten m.b.t. het opstellen en implementeren van de Balanced Scorecard
  • Via interviews en overleg met de betrokkenen worden de verschillende elementen van de Balanced Scorecard uitgewerkt.

Voordelen

  • het voorzien van focus bij het sturen en opvolgen van de organisatie
  • het zetten van prioriteiten bij het bijsturen van de organisatie
  • het installeren van een raamwerk voor de concretisering van de strategische planning
  • het aanzetten tot verandering in de organisatie
  • het voorzien van een communicatie-instrument bij de uitwerking van de strategische planning.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be