Opzetten van een strategisch beleidsplan

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Alle organisaties (profit en non-profit) of bedrijfseenheden die hun organisatie willen aansturen en opvolgen gebaseerd op een beleidsplan.

Doel

 • het identificeren van de sterke en zwakke punten van de organisatie.
 • het creëren van een draagvlak bij het topmanagement en bij het middenkader over de toekomst van de organisatie en over de te volgen richting en koers.
 • het identificeren van de nodige succesfactoren teneinde de organisatie te kunnen aansturen zodat haar continuïteit verzekerd blijft.

Aanpak

 • De strategische analyse gebeurt in groep (max. 12 personen) die op de hoogte zijn van de werking van de organisatie (of de bedrijfseenheid).
 • Als leidraad voor het opstellen van een strategisch beleidsplan gebruikt de Amelior consultant een vragenlijst. Deze vragenlijst heeft betrekking op de volgende onderwerpen :
  1. analyse van de producten/diensten en van de markten
  2. analyse van de eigen middelen 
  3. analyse van de omgeving van de organisatie 
  4. analyse van de competitieve positie van de organisatie 
  5. analyse van de belangengroepen 
  6. analyse van de strategische risico's
 • De volgende strategische concepten worden gehanteerd :
  1. product-markt matrix
  2. SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities and treaths)
  3. het krachtenmodel van Porter
  4. strategische risico's
 • De consultant leidt de werksessies. Hij bewaakt de methodologie, de kwaliteit van de discussies en kwaliteit van de bereikte resultaten.

Voordelen

 • het identificeren van de knelpunten (zwakke punten en bedreigingen) van de organisatie
 • het zetten van prioriteiten bij het aansturen van de knelpunten van de organisatie
 • het installeren van een raamwerk voor beleidsbeslissingen
 • het wegwerken van ‘blinde' vlekken, dit is het identificeren van niet-gekende knelpunten
 • het laten bevestigen door bevoegde derden van de sterke punten en de knelpunten.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be