Initiële doorlichting Energiemanagement tegenover ISO 50001

Advies & Begeleiding

Situering

Energiemanagement is de structurele aandacht voor energie met het doel het energiegebruik te verlagen en vooral ook de bereikte verbeteringen vast te houden: meer doen met minder energie door middel van zowel organisatorische, technische als gedragsmaatregelen. Bovendien vormt integraal energiemanagement een belangrijke hoeksteen van een eventueel duurzaamheidsbeleid.

De nieuwe norm ISO 50001 voorziet in het kader waarbinnen een energiemanagementsysteem kan opgezet worden. Deze initiële energiedoorlichting betreft een wettelijke, organisatorische en energietechnische doorlichting tegen de eisen van deze norm om te kijken hoever uw organisatie reeds staat. (ISO 50001 is de opvolger van de eerder gepubliceerde richtlijn EN 16001, die geen certificeerbare norm was).

Waarom?

Deze initiële doorlichting zal de benodigde informatie verschaffen om een gefundeerd energiemanagementsysteem te kunnen opbouwen in uw organisatie.

Aanpak

 • Knelpuntenanalyse wettelijke en andere energie-eisen: oplijsting van de belangrijkste knelpunten, ondermeer gebaseerd op een interview van de energieverantwoordelijke, een rondgang doorheen het bedrijf en een nazicht van de belangrijkste administratieve verplichtingen.
 • Organisatorische energiedoorlichting: toetsing van de huidige werkwijzen en procedures aan de eisen van ISO 50001 d.m.v. een doelgerichte Amelior-checklist (‘gap analysis'). Dit gebeurt door een rondgang en interviews. Hierbij wordt gezocht naar aanknopingspunten in de bestaande processen/procedures en wordt gepeild naar de geschiktheid van de bestaande werkwijzen m.b.t. energiemanagement.
 • Energietechnische doorlichting:
  • energiebalans: geeft de verdeling weer van het energieverbruik binnen de organisatie voor nutsvoorzieningen, gebouwen en processen/productie.
  • energieaspecten: aanvang inventarisatie en significantiebepaling van de relevante energieaspecten van de organisatie: basisbegrippen bespreken. Dit gebeurt samen met projectcoördinator en/of energieteam.
 • Energieboekhouding: brengt het totale meterpark (elektriciteit, aardgas, stookolie, water, …) van uw bedrijf in kaart, bepaalt het verbruik van gebouwen, afdelingen, processen, … in relatie tot uw facturen en levert aanbevelingen op voor de keuze van het energieboekhoudsysteem.

Waarom Amelior?

 • Een zaak voor specialisten: Amelior beschikt over ruime kennis en ervaring in energiemanagement.
 • Praktisch: een gedetailleerd rapport met een concreet plan van aanpak, aangevuld met een economisch luik.
 • Onafhankelijk: bekijkt het energiegebeuren vanuit een objectief perspectief, kritische beoordeling van ogenschijnlijke evidenties.
 • Ervaren: Amelior begeleidde al bedrijven naar certificatie ten opzichte van ISO 50001

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be