Invoeren van een milieumanagementsysteem (ISO 14001 of EMAS)

Advies en Begeleiding

Wat is een milieuzorgsysteem? ISO 14001? EMAS?

Een milieuzorgsysteem is een geheel van beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen die door een organisatie worden genomen, waardoor systematisch bij alle aspecten van de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met de milieuaspecten.

Vrij vertaald betekent dit dat een milieuzorgsysteem een organisatie toelaat om o.a.:

 • zicht te hebben op haar milieuaspecten
 • de milieuaspecten te beheersen door een aantal duidelijke interne afspraken
 • de wetgeving op te volgen en te respecteren in het bedrijf
 • milieuzorg te introduceren in de verschillende geledingen van de organisatie
 • de milieuprestaties cijfermatig op te volgen

De norm “ISO 14001” is het internationaal referentiekader waaraan een goed milieuzorgsysteem zou moeten voldoen. ISO 14001 kan ingevoerd worden in elke organisatie (productiebedrijf, overheid, diensten, …).

In de Europese Unie bestaat ook “EMAS” (Europees Milieubeheer en -AuditSysteem) dat gebaseerd is op ISO 14001, maar enkele extra eisen oplegt.

Waarom een milieuzorgsysteem invoeren onder begeleiding van Amelior?

Voor de directie is de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem een geruststelling dat de milieuaspecten onder controle zijn en dat er via externe audits toezicht is op het goed functioneren van het systeem. Anderzijds ervaren milieuverantwoordelijken een milieuzorgsysteem als een grote hulp om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

Specifieke voordelen:

 • u werft of bindt klanten: u kunt uw engagement m.b.t. milieuzorg aantonen
 • u kunt een goede relatie opbouwen met overheid, omwonenden en de samenleving, uw imago wordt versterkt
 • u heeft betere toegang tot risicokapitaal: u komt tegemoet aan criteria van investeerders - uw activiteiten zijn beter en goedkoper verzekerbaar
 • u bespaart op milieukosten (verbruik, emissieheffingen, …) en vermijdt boetes, schadeclaims, … (beperking milieubelasting en milieuongevallen)

In overleg met u neemt de Amelior-consultant één van volgende rollen aan:

 • Interim manager of externe projectleider voor het volledige project en zelfs voor de opvolging eens het milieuzorgsysteem geïmplementeerd en gecertificeerd is.
 • Coach van de interne projectleider: de consultant zet de mijlpalen uit, maakt in overleg een planning op en geeft input aan de werkgroepen. Op geregelde tijdstippen maakt de consultant een stand van zaken op en bespreekt deze met de directie.
 • De consultant kan ook ad hoc ingeschakeld worden om bepaalde thema's te helpen uitwerken of om als spiegel te fungeren voor de interne projectleider.

In elk geval verloopt de invoering van een milieuzorgsysteem met onze begeleiding:

 • sneller (door onze ervaring bij meer dan 30 implementaties)
 • gestructureerder (wij helpen u de juiste dingen juist te doen)
 • zekerder (door onze functie als coach, extern projectleider of klankbord)
 • dus met betere resultaten
 • en desgewenst geïntegreerd met uw kwaliteitszorgsysteem en veiligheidszorgsysteem

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be