ISO 45001 interne audits uitbesteden, eventueel in combinatie met ISO 14001

Advies & begeleiding

Doelgroep

 • Uw bedrijf heeft een ISO 45001 (VCA) (en eventueel ISO14001) gecertificeerd managementsysteem voor veiligheid / gezondheid (welzijn op het werk)?
 • Er is in uw organisatie niemand of er zijn onvoldoende personele middelen om alle processen / afdelingen periodiek (risicogeoriënteerd) te auditeren?
 • U wilt uw interne audits laten uitvoeren / ondersteunen door experten?
 • U wilt uw eigen medewerkers ondersteunen ?

Doel

 • Het auditproces optimaliseren door ervaren, gekwalificeerde auditoren of door ondersteuning en upgraden van het eigen auditteam.
 • Efficiënter door daar waar mogelijk / wenselijk geïntegreerd auditeren (ISO 45001 ISO 14001) Ons team aan auditoren kan indien wenselijk geïntegreerde interne audits uitvoeren (veiligheid-milieu(ISO 14001)-kwaliteit(ISO 9001)).

De ISO 45001 en ISO14001 norm laten perfect toe om het auditproces (deels) uit te besteden.

Aanpak

Wij houden hierbij niet alleen rekening met de vereisten van de norm ISO14001, maar rapporteren ook mogelijke verbeteringen vanuit onze aandacht voor andere kritieke succes factoren binnen uw organisatie, zoals

 • algemeen aanvaarde goede praktijken binnen uw sector
 • doeltreffendheid, beheersing veiligheids- & gezondheidsrisico's
 • competenties van uw medewerkers
 • duidelijkheid van bedrijfsdoelstellingen, interne communicatie, rapportering

De opdracht start met de gezamelijke uitwerking van een auditprogramma.

Voordelen

Bijkomende positieve effecten van deze aanpak zijn ondermeer

 • in onderling overleg worden audit observaties snel omgezet tot bijsturende acties die niet alleen het managementsysteem maar ook bijdragen tot betere VGM-prestaties en finaal een meer performante organisatie
 • uw personeel ervaart de audits als een opportuniteit om eigen werkmethodes en processen te spiegelen aan externe expertise
 • vereenvoudigen en optimaliseren van de documentatie van het managementsysteem, op basis van de syntheses die de consultant opstelt bij het voorbereiden van de audits
 • u bent zeker dat de audits een maximum aan verbeterpotentieel aan het licht brengen
 • minimale tijdsbesteding aan interne auditing voor uw eigen medewerkers

Waarom Amelior?

 • Een zaak voor specialisten: Amelior beschikt over ruime kennis en ervaring in auditeren (getrainde lead auditoren OHSAS 18001 met ruime praktijkervaring) Daarenboven allen veiligheidsdeskundigen niveau 1. Overweegt u geïntegreerde audits ? De auditoren zijn tevens getraind lead auditor ISO14001.
 • Praktisch: een gedetailleerd rapport met aanbevelingen
 • Onafhankelijk: bekijkt het managementsysteem vanuit een objectief perspectief, kritische beoordeling van ogenschijnlijke evidenties.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be