Quickscan Gebouwen

Advies & Begeleiding

Situering

De QuickScan Gebouwen omvat een analyse van het energieverbruik in uw gebouw gekoppeld aan een inventarisatie van de gebouw- en installatiekarakteristieken. Tevens wordt er een opsomming gegeven van mogelijke besparende maatregelen en een ruwe indicatie van het besparingspotentieel in een energieactieplan.

Dit plan vormt de basis voor continue verbetering. Een bedrijf legt immers voor een langere periode vast welke maatregelen men gaat nemen om efficiƫnt met energie om te gaan. Dit betreft zowel technische, organisatorische als gedragsmaatregelen. Het vormt de basis voor integraal energiemanagement.

Energiemanagement kan zorgen voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en dus van de daarmee gepaard gaande kosten. Uiteraard leidt dit eveneens tot een daling van de CO2-uitstoot, noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Waarom?

Internationaal onderzoek toont aan dat het zichtbaar maken van energieverbruik resulteert in hoger bewustzijn en een slankere energiefactuur

 • Om inzicht te krijgen in het energieverbruik van uw gebouw(en)
 • Om de efficiĆ«ntie te verhogen en kosten te besparen via een energieactieplan
 • Om een basis te leggen voor duurzaam energiemanagement

Aanpak

Het uitvoeren van een QuickScan bestaat uit een aantal onderdelen:

 • het verzamelen van gegevens;
 • het uitvoeren van een gebouwenrondgang;
 • het verwerken van de gegevens;
 • het maken van een rapport;
 • het bespreken van het rapport met het management.

De QuickScan wordt gecombineerd met advies en informatie inzake subsidies en investeringssteun (ecologiepremie, energie-investeringsaftrek, etc.)

Waarom Amelior?

 • Een zaak voor specialisten: Amelior beschikt over ruime kennis en ervaring in energieauditing en -management.
 • Praktisch: een gedetailleerd rapport met een concreet plan van aanpak, aangevuld met een economisch luik.
 • Onafhankelijk: bekijkt het energiegebeuren vanuit een objectief perspectief, kritische beoordeling van ogenschijnlijke evidenties.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be