Milieuheffingen, -meldingen en -rapporten

Advies en Begeleiding

Situering

Voor een organisatie zijn er heel wat administratieve milieuverplichtingen waaraan moet worden voldaan, zoals aangiftes, milieujaarverslag, jaarverslag van de milieucoördinator, … Een foutieve of onvolledige aangifte in het kader van bijvoorbeeld de heffing op verontreiniging van oppervlaktewater kan ernstige financiële consequenties hebben voor een organisatie.

Amelior kan u helpen om aan deze administratieve verplichtingen op de meest efficiënte manier te voldoen.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be