Efficiënte vergadercultuur ontwikkelen

Vergaderingen leiden - Vergadertechnieken

Doel

Vergaderingen domineren al te vaak onze agenda's. Het is dan ook wenselijk dat deze tijd efficiënt wordt ingevuld en dat er resultaten behaald worden in de vorm van actiepunten. Via deze workshop krijgt u inzichten en technieken aangeboden, die u inbouwt in uw persoonlijke stijl om een maximaal effect te bereiken.

De workshop is bedoeld voor leidinggevenden of medewerkers met leidinggevende verantwoordelijkheden die hun doelgericht optreden wensen te optimaliseren door hun eigen vaardigheden volwaardig uit te bouwen. Zij durven hun eigen effectiviteit als leidinggevende in vraag te stellen en kunnen zo op basis van inzichten en vaardigheden hun attitude constructief evalueren en bijsturen.

Aanpak

  • Leren efficiënt vergaderingen in goede banen leiden, kan enkel vanuit het concept van een workshop. De theoretische modellen worden opgebouwd door praktische voorbeelden en eigen casussen.
  • Er wordt voorzien in de nodige ruimte om te leren van elkaar aan de hand van discussies, uitwisselen van ervaringen.
  • Er wordt, bij aanvang, een inventaris gemaakt van de sterke punten in de huidige vergadering, maar zeker ook van de valkuilen en/of werkpunten binnen het uitrollen van een vergadering. Op het einde van de workshop zijn deze vragen klaar en duidelijk geduid, opgehelderd en de nodige tips en trics werden aangereikt.
  • Er wordt vanuit de eigen context een vergadering nagebootst om de leerpunten ook effectief te kunnen toepassen.
  • De opleiding duurt 1 dag - faciliterend materiaal wordt geleverd .

Voordelen

  • Als voorzitter van een vergadering weet je en begrijp je wat de voorwaarden zijn om een vergadering efficiënt te laten verlopen.
  • Vergaderingen zijn op basis van deze inzichten productieve bijeenkomsten die leiden tot een betere werking van het team en van de organisatie.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be