Strategische Interne Communicatie

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Bestemd voor iedereen die zijn beleid op een optimale wijze wil vertalen naar de medewerkers : algemeen directeurs, beleidsadviseurs, communicatiemanagers, kwaliteits-managers, lijnmanagers, leidinggevenden.

Doel

Een goede interne communicatie is één van de succesfactoren om als bedrijf tot goede resultaten te komen. De opbouw van een goed communicatiesysteem laat de organisatie toe betere resultaten te bereiken door de relaties tussen en de betrokkenheid van de medewerkers te verbeteren en de organisatie gemakkelijker te veranderen. Daarnaast zal het invoeren van nieuwe visies of processen meer kans op succes hebben.

“Strategische interne communicatie” biedt u alle belangrijke informatie aan in de vorm van een stappenplan, geënt op de praktijk voor een optimale bruikbaarheid.

Aanpak

“Strategische interne communicatie” wordt aangeboden in open of bedrijfsinterne opleiding. De deelnemers leren hoe het communicatieproces in elkaar steekt, leren een stappenplan om een strategisch communicatieplan uit te werken en zien een aantal specifieke communicatietechnieken. Dit gebeurt onder de leiding van twee consultants die in hun loopbaan in een aantal bedrijven heel veel met interne communicatie in aanraking zijn gekomen.

Daarnaast bestaat “Strategische interne communicatie” uiteraard ook in een begeleidingsformule. Een consultant bouwt samen met de interne communicatieverantwoordelijken een strategisch communicatieplan op en helpt dit indien door de organisatie gewenst, ook in de praktijk brengen.

In de begeleidingsformule wordt met de leiding of het management van de betrokken organisatie :

  • Een kennismakingsgesprek gehouden
  • De noodzaak en de nuttigheid van externe assistentie op het vlak van interne communicatie besproken
  • Het doel en de reikwijdte van de opdracht besproken
  • Een raamovereenkomst opgesteld, met vermelding van het aantal dagen, de periode, de bevoegdheden en de overlegmomenten met de leiding of het management
  • Kennisgemaakt met sleutelmedewerkers
  • Regelmatig een tussentijdse evaluatie gehouden

Voordelen

  • Kennisname van een strategische aanpak voor interne communicatie
  • Technieken ter bevordering van de interne communicatie
  • Praktijkervaring van de begeleiders of docenten

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be