Teamwork

Hoe teams dynamiseren?

Doel

Van een team een topteam maken is geen sinecure. Het vraagt inzichten en tijd. Het vraagt betrokkenheid van de leidinggevende met het team en vice versa. Maar ook onderlinge betrokkenheid van de teamleden. Via deze leidraad tonen we u de weg naar goed geoliede teams.

Aanpak

 • In een goed werkend team loopt alles gesmeerd: motiverende doelen, heldere afspraken, vlotte communicatie onder de collega's en een gevoel van productief werken. Deze factoren zijn gemakkelijk zichtbaar in het functioneren van een team. Het echte geheim van goed teamwerk schuilt vaak onder deze eerder uiterlijke kenmerken. Hier treffen we een minder zichtbare laag van waarden en overtuigingen over hoe het er aan toe moet gaan of gaat. Hiermee komen we tot de basis van een goed geoliede machine, het TEAM.
 • Vergaderingen en open communicatie bevorderen het maturiteitsniveau van een team. De workshop ‘Efficiënt vergaderen' als brandstof voor een functioneel team duurt 1 dag en omvat:
  • Leren om efficiënt vergaderingen in goede banen te leiden. De theoretische modellen worden opgebouwd door praktische voorbeelden en eigen casussen.
  • Er wordt voorzien in de nodige ruimte om te leren van elkaar aan de hand van discussies, uitwisselen van ervaringen.
  • Er wordt, bij aanvang, een inventaris gemaakt van de sterke punten in de huidige vergadering, maar zeker ook van de valkuilen en/of werkpunten binnen het uitrollen van een vergadering. Op het einde van de workshop zijn deze vragen klaar en duidelijk geduid, opgehelderd en de nodige tips en trics worden aangereikt.
  • Er wordt, indien opportuun, vanuit de eigen context een vergadering nagebootst om de leerpunten ook effectief te kunnen toepassen.
 • De bouwstenen van een functioneel team worden aangereikt aan de hand van het model van R. Fry. In subgroepen zullen duidelijk de voorwaarden tot een goed team uitgewerkt worden gebruik makende van gestructureerde discussie, groeps- en duo-gesprekken:
  • Het doel: wat is de visie, de missie van de organisatie en welke zijn de waarden die nagestreefd worden op verschillende niveaus (organisatie, team, individu), wat betekent dit concreet.
  • De rollen: welke rollen worden er ingevuld, hoe begrijpen we formele en informele rollen en wat betekent dit naar verwachtingen ten aanzien van de teamleden.
  • De procedures : hoe werken we samen, welke afspraken worden er gemaakt en hoe leef je deze na? Volgens het principe van RACI.
  • De relatie: dit is het uiteindelijke resultaat van de correcte invulling van de vorige stappen. Om dit te bestendigen is open communicatie en vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde.
 • De opleiding duurt 2 dagen - faciliterend materiaal, waaronder een teamspel “Open Mind” wordt aangeleverd. Op het einde wordt een duidelijk overzicht, een consolidatie, opgemaakt.

Voordelen

 • Aandacht creëren voor de ontwikkeling van een efficiënt team bevordert de weg naar betere resultaten.
 • Open communicatie werkt vertrouwen in de hand en verhoogt de motivatie van elk teamlid en van het team als geheel.
 • Efficiënt vergaderen is het middel tot open communicatie en vertrouwen.
 • Duidelijkheid in de doelstelling van de organisatie, met name de visie, missie en de waarden verhoogt de betrokkenheid van de medewerkers naar de organisatie
 • Een goede teamwerking is het fundament voor een productieve omgeving.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be