Change management

Laat projecten en wijzigingen succesvol landen met het nodige draagvlak

Doel

Uw organisatie succesvol veranderingen laten doorvoeren met respect voor het individu én de organisatie.

Change management is een noodzakelijke activiteit in uw organisatie om te overleven in de snel veranderlijke markt. Hierin kunnen wij kennis en begeleiding aanreiken in het constructief doorvoeren van veranderingen en succesvol implementeren van projecten rekening houdend met de noodzakelijke snelheid van zowel de omgeving als uw interne organisatie. Wij helpen u in het bepalen welke veranderstrategie het best past in uw bedrijf en toveren uw organisatie om in een wendbare en robuuste onderneming!

Aanpak

Primair starten we met het management team om samen met hen het DNA van de organisatie te bepalen. Dit is immers van belang om de veranderstrategie hierop af te stemmen. We denken ook mee toekomstgericht. Welke oriëntatie zal uw onderneming hebben binnen pakweg vijf jaar? Ook hier bieden wij de nodige strategieën aan die kunnen meegroeien met deze transformatie.

Tijdens veranderingen speelt het midden management een cruciale rol. Ook deze doelgroep, samen met alle andere beïnvloeders zoals projectleiders, change managers,… nemen we mee in het praktijkbad van evolutionair leiderschap. We geven hen een concrete denkpistes mee die hen zullen helpen te besluiten hoe en wanneer de verandering successen zal kennen in de organisatie. Op volgende vragen zullen alvast de meest geschikte antwoorden komen conform jullie noden in het verandertraject: Welk leiderschap is er nodig om mensen mee te krijgen? Hoe gaat met om met weerstand? Hoe weet men in welke emotionele fase men zich bevind tijdens een verandertraject? Hoe zit het met de veranderbereidheid in onze organisatie en welke invloed hebben wij als leidinggevenden?

In onderstaand schema geven wij ons verandermodel weer met alle thema's die uitgebreid aan bod komen tijdens dit begeleidingstraject.

 

Voordelen

  • Change management aanpak op maat van jullie organisatiecultuur.
  • Begeleiding op maat en gericht op het ontwikkelen van een wendbare organisatie die klaar is voor een snel veranderlijke markt.
  • U ontvangt bruikbare tools en technieken die u verder zal kunnen gebruiken en ontwikkelen voor de volgende change trajecten.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be